Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Jehoova tunnistajad

Vali keel eesti viipekeel

 81. LUGU

Rahvas loodab Jumala abile

Rahvas loodab Jumala abile

BABÜLONIST läheb kaugele Jeruusalemma mitukümmend tuhat inimest. Aga kui nad kohale jõuavad, näevad nad, et Jeruusalemm on täiesti varemetes. Seal ei ela ühtegi inimest. Iisraellased peavad kõike uuesti üles ehitama hakkama.

Üks esimesi ehitustöid on altari ehitamine. Altaril võivad nad Jehoovale loomohvreid ehk ande tuua. Mõne kuu pärast hakkavad iisraellased templit ehitama. Kuid naabermaades elavad vaenlased ei taha, et iisraellased seda ehitaksid. Sellepärast püüavad nad neid hirmutada, nii et nad ehitustööd pooleli jätaksid. Viimaks suudavad need vaenlased teha nii, et Pärsia uus kuningas annab välja seaduse, mis käsib ehitustöö pooleli jätta.

Aastad mööduvad. Nüüd on sellest, kui iisraellased Babülonist tagasi tulid, kulunud juba 17 aastat. Jehoova saadab oma prohvetid Haggai ja Sakarja rahvale ütlema, et see uuesti ehitama hakkaks. Rahvas loodab Jumala abile ja kuulab prohvetite sõna. Iisraellased hakkavad uuesti ehitama, kuigi seadus seda keelab.

Siis saabub kohale Pärsia maavalitseja Tatnai ja küsib, mis õigusega iisraellased templit ehitavad. Iisraellased vastavad talle, et kuningas Koores ütles neile Babülonis: „Minge nüüd Jeruusalemma ja ehitage Jehoova, oma Jumala tempel üles.”

Tatnai saadab Babüloni kirja, milles ta küsib, kas Koores, kes nüüd juba surnud on, tõesti niisuguse käsu andis. Varsti saabub kiri Pärsia uuelt kuningalt. Seal on kirjas, et Koores on tõesti nii öelnud. Sellepärast kirjutab kuningas: „Laske iisraellastel oma Jumalale tempel ehitada. Ja ma käsin teil neile abiks olla.” Nelja aasta pärast on templi ehitamine lõpetatud ja iisraellased on väga õnnelikud.

Möödub veel palju aastaid. Templi lõpetamisest on nüüd möödas peaaegu 48 aastat. Jeruusalemma rahvas on vaene, ja linn ning Jumala tempel ei näe eriti kenad välja. Esra, iisraellane, kes elab Babülonis, saab teada, et on vaja Jumala tempel korda teha. Kas sa tead, mida ta teeb?

Esra läheb Pärsia kuninga Artahsasta juurde, ja see hea kuningas annab Esrale palju kingitusi Jeruusalemma viimiseks. Esra palub, et Babülonis elavad iisraellased aitaksid tal need kingitused Jeruusalemma viia. Umbes 6000 inimest on valmis minema. Neil on palju hõbedat ning kulda ja muid kalleid asju kaasaviimiseks.

Esra on mures, sest tee peal võivad nad kurje mehi kohata. Need mehed võivad nende hõbeda ning kulla ära võtta ja nad tappa. Sellepärast kutsub ta rahva kokku, nagu sa siin pildil näha võid. Siis paluvad nad Jehoovat, et Ta kaitseks neid nende pikal teekonnal Jeruusalemma.

Jehoova tõesti kaitseb neid. Peale neli kuud kestnud teekonda jõuavad nad ohutult Jeruusalemma. Kas ei näita see, et Jehoova võib kaitsta neid, kes Tema abile loodavad?

Esra 2. kuni 8. peatükk.