Mooses juhtis iisraeli rahva Egiptuse orjusest välja ja viis ta Siinai mäe juurde, kus Jumal talle oma seadused andis. Hiljem saatis Mooses 12 maakuulajat Kaananimaad uurima. Aga 10 neist tuli tagasi halbade sõnumitega. Kui rahvas neid kuulis, soovis ta Egiptusesse tagasi minna. Jumal karistas iisraellasi nende usupuuduse eest, lastes neil 40 aastat kõrbes rännata.

Lõpuks määrati Joosua iisraellasi Kaananimaale viima. Et neid maa vallutamisel aidata, tegi Jehoova mitmeid imesid. Ta peatas Jordani jõe voolu, kiskus maha Jeeriko müürid ja laskis päikesel terve päeva paigal püsida. Kuue aasta pärast oli kaananlaste maa vallutatud.

Joosuast alates valitsesid Iisraelis 356 aasta jooksul kohtumõistjad. Me tutvume neist paljudega, kaasa arvatud Baaraki, Giideoni, Jefta, Simsoni ja Saamueliga. Me loeme ka sellistest naistest nagu Raahab, Deboora, Jael, Rutt, Noomi ja Deliila. Üldse räägib KOLMAS osa 396 aasta pikkusest ajaperioodist.