Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Jehoova tunnistajad

Vali keel eesti viipekeel

 11. ÕPPETUND

Kuidas võivad Piibli põhimõtted meie elu paremaks muuta?

Kuidas võivad Piibli põhimõtted meie elu paremaks muuta?

1. Miks me vajame juhatust?

Mida ajendab meid tegema Piibli põhimõte, et elu on Jumala and? (LAUL 36:9)

Meie looja on meist inimestest targem. Armastava Isana hoolib ta oma loodutest. Ta pole kavandanud meid endast sõltumatuks (Jeremija 10:23). Nagu väike laps vajab oma vanemate juhatust, vajame meie Jumala juhatust (Jesaja 48:17, 18). Selleks hinnaliseks juhatuseks ongi Piibli põhimõtted. Loe 2. Timoteosele 3:16.

Jehoova seadused ja põhimõtted aitavad meil elada oma elu parimal viisil juba praegu ja saada tulevikus igikestvaid õnnistusi. Kuna Jumal on meie looja, on igati loogiline, et tema kehtestab ka seadused ning meie allume neile tänulikult. Loe Laul 19:7, 11; Ilmutus 4:11.

2. Mis vahe on Piibli seadustel ja põhimõtetel?

Piibli põhimõtted on fundamentaalsed tõed, samas kui Piibli seadused võivad kehtida vaid teatud olukorras (5. Moosese 22:8). Et aru saada, kuidas mingi põhimõte mingis olukorras kehtib, tuleb asja üle sügavalt järele mõelda (Õpetussõnad 2:10–12). Näiteks õpetab Piibel, et elu on Jumala kingitus. See oluline põhimõte ajendab meid arvestama ohutusnõuetega nii tööl, kodus kui ka reisil olles. Loe Apostlite teod 17:28.

3. Millised on kaks kõige tähtsamat põhimõtet?

Jeesus rääkis kahest kõige olulisemast põhimõttest. Esimesest ilmneb inimelu ülim eesmärk: Jumalat tundma õppida, teda armastada ja ustavalt teenida. See põhimõte peaks juhtima kõiki meie otsuseid (Õpetussõnad 3:6). Need, kes elavad selle järgi, saavad Jumalaga sõbraks, leiavad tõelise õnne ja pärivad igavese elu. Loe Matteuse 22:36–38.

Teine põhimõte aitab kaasinimestega häid suhteid hoida (1. Korintlastele 13:4–7). Kui lähtume sellest põhimõttest, püüame kohelda teisi nii nagu Jumal. Loe Matteuse 7:12; 22:39, 40.

4. Kuidas Piibli põhimõtted meid kaitsevad?

Piibli põhimõtted õpetavad peredele, kuidas omavahelist armastussidet tugevana hoida (Koloslastele 3:12–14). Jumala Sõna kaitseb peresid, õpetades veel üht olulist tõde: abielu peab olema kestev liit. Loe 1. Moosese 2:24.

Piibli põhimõtete järgimine aitab meil oma eluga paremini toime tulla, seda nii materiaalses kui ka emotsionaalses mõttes. Näiteks eelistavad tööandjad sageli töötajaid, kes juhinduvad Piibli põhimõtetest olla aus ja virk (Õpetussõnad 10:4, 26; Heebrealastele 13:18). Peale selle õpetab Jumala Sõna meid olema rahul eluks hädavajalikuga ja pidama suhteid Jumalaga materiaalsetest hüvedest tähtsamaks. Loe Matteuse 6:24, 25, 33; 1. Timoteosele 6:8–10.

Piibli põhimõtted võivad kaitsta ka meie tervist (Õpetussõnad 14:30; 22:24, 25). Näiteks kui võtame kuulda Jumala käsku hoiduda purjutamisest, oleme kaitstud paljude surmatoovate haiguste ja õnnetuste eest (Õpetussõnad 23:20). Jehoova ei keela alkoholi tarvitada, kuid seda peaks tegema mõõdukalt (Laul 104:15; 1. Korintlastele 6:10). Jumala põhimõtted kaitsevad meid ka sellega, et õpetavad kontrollima mitte ainult oma tegusid, vaid ka mõtteid (Laul 119:97–100). Siiski ei pea tõelised kristlased Jumala käskudest kinni vaid omakasu pärast, nad teevad seda siirast soovist tuua ülistust Jehoovale. Loe Matteuse 5:14–16.