Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Jehoova tunnistajad

Vali keel eesti viipekeel

 7. ÕPPETUND

Mis on Jumala kuningriik?

Mis on Jumala kuningriik?

1. Mis on Jumala kuningriik?

Mis teeb Jeesusest ideaalse kuninga? (MARKUSE 1:40–42)

Jumala kuningriik on taevane valitsus. See vahetab välja kõik teised valitsused ning viib ellu Jumala tahte nii taevas kui ka maa peal. Kui hea on küll sõnum Jumala kuningriigist! Kuningriik hakkab peagi valitsema ja rahuldab sellega inimeste vajaduse hea valitsuse järele. See ühendab kõik rahvad maa peal. Loe Taaniel 2:44; Matteuse 6:9, 10; 24:14.

Kuningriigil peab mõistagi olema ka kuningas. Jehoova määras selleks oma Poja Jeesus Kristuse. Loe Ilmutus 11:15.

2. Mis teeb Jeesusest ideaalse kuninga?

Jumala Poeg on parim kuningas, sest ta on heatahtlik ja seisab kindlalt selle eest, mis on õige (Johannese 1:14). Tal on ka küllalt väge inimesi aidata, sest ta valitseb taevast kogu maa üle. Pärast seda, kui Jeesus surnust üles äratati, läks ta taevasse ja istus Jehoova paremale käele (Heebrealastele 10:12, 13). Ta ootas seal seni, kuni sai Jumalalt võimu, et hakata valitsema. Loe Taaniel 7:13, 14.

3. Kes hakkavad koos Jeesusega valitsema?

Ühes Jeesusega hakkab taevas valitsema „püha rahvas”, nagu Piibel seda inimrühma nimetab (Taaniel 7:27). Esimesed, kes selle rahva hulka valiti, olid Jeesuse ustavad apostlid. Jehoova valib jumalakartlikke mehi ja naisi püha rahva hulka seniajani. Nagu oli Jeesuse puhul, äratatakse ka nemad surnust üles vaimse kehaga. Loe Johannese 14:1–3; 1. Korintlastele 15:42–44.

Kui palju inimesi siis taevasse läheb? Jeesuse sõnul on neid „väike kari” (Luuka 12:32). Nende lõplik arv on 144000. Nad hakkavad koos Jeesusega valitsema maa üle. Loe Ilmutus 14:1.

4. Mis toimus siis, kui Jeesus hakkas valitsema?

Jumala kuningriik hakkas valitsema 1914. aastal. * Esimese asjana heitis kuningas Jeesus Saatana ja deemonid taevast alla. Saatan läks raevu ja hakkas kõikjal maa peal raskusi põhjustama (Ilmutus 12:7–10, 12). Sellest ajast peale on inimkonna hädad tormiliselt kasvanud. Sõjad, näljahädad, epideemiad ja maavärinad on osa tundemärgist, mis näitab, et kuningriik võtab peagi maapealsete asjade juhtimise enda kätte. Loe Luuka 21:7, 10, 11, 31.

5. Mida Jumala kuningriik korda saadab?

Ülemaailmse kuulutustöö kaudu toob Jumala kuningriik juba praegu ühtsusse suure rahvahulga kõigist rahvastest. Miljonid alandlikud inimesed saavad Jeesuse alamateks. Jumala kuningriik kaitseb neid, kui ta praegusele mandunud elukorraldusele lõpu teeb. Niisiis, kõik, kes soovivad saada osa Jumala kuningriigi õnnistustest, peavad õppima olema Jeesuse kuulekad alamad. Loe Ilmutus 7:9, 14, 16, 17.

Tuhande aasta vältel viib kuningriik täide Jumala algse eesmärgi inimestega. Kogu maakerast saab paradiis. Lõpuks annab Jeesus kuningriigi tagasi oma Isale (1. Korintlastele 15:24–26). Kas on keegi, kellele sina tahaksid Jumala kuningriigist rääkida? Loe Laul 37:10, 11, 29.

 

^ kpl 6 Rohkem infot selle kohta, kuidas Piibli ennustused viitavad aastale 1914, võid leida raamatust „Mida Piibel meile tegelikult õpetab?” lk 215–218.