Hüppa sisu juurde

Hüppa alamenüüsse

Hüppa sisukorda

Jehoova tunnistajad

eesti viipekeel

Hea sõnum Jumalalt

 6. ÕPPETUND

Kas on lootust näha uuesti neid, kes on surnud?

Kas on lootust näha uuesti neid, kes on surnud?

1. Mis hea sõnum on Piiblis surnute kohta?

Kui Jeesus jõudis Jeruusalemma lähistele Betaania külla, oli tema sõber Laatsarus olnud juba neli päeva surnud. Jeesus läks koos kadunu õdede Marta ja Maarjaga haua juurde. Peagi ümbritses neid hulk rahvast. Kujutle, millist rõõmu Marta ja Maarja võisid tunda, kui Jeesus Laatsaruse ellu äratas! Loe Johannese 11:21–24, 38–44.

Hea sõnum surnute kohta polnud Martale uudiseks. Ta teadis, et Jehoova äratab tulevikus surnud maa peale üles. Loe Iiob 14:14, 15.

2. Milline on surnute seisund?

Jumal ütles Aadamale: „Muld sa oled ja mullaks sa saad.” (1. MOOSESE 3:19)

Inimesed on valmistatud mullast (1. Moosese 2:7; 3:19). Me pole lihalikus kehas vaimolendid. Me oleme füüsilised loodud, mitte miski meist ei jää pärast surma elama. Kui me sureme, sureb ka meie aju ja lakkab mõtlemine. Niisiis, kuna surnud on teadvuseta, ei rääkinudki Laatsarus midagi, mida ta oleks surnuna läbi elanud. Loe Koguja 9:5, 6, 10.

Kas Jumal piinab surnuid põrgutules? Kuna Piibel näitab, et surnud on teadvuseta, on põrgutuleõpetus ilmselge vale, mis teotab Jumalat. Juba pelk mõte inimeste tules piinamisest on Jumalale vastuvõetamatu. Loe Jeremija 7:31.

3. Kas surnud saavad meiega rääkida?

Surnutel pole võimalik rääkida ega kuulda (Laul 115:17). Kuid mõned inglid on kuritahtlikud ja nad võivad inimestega suhelda, jättes mulje, et kõnelejaks on surnud inimese vaim (2. Peetruse 2:4). Jehoova keelab meid, et me ei püüaks surnutega kontakti otsida. Loe 5. Moosese 18:10, 11.

4. Kes äratatakse ellu?

Surmaunest äratatakse maa peale üles miljonid inimesed. Nende seas on isegi selliseid, kes tegid halba, kuna nad ei tundnud Jumalat. Loe Luuka 23:43; Apostlite teod 24:15.

Ülesäratatud saavad võimaluse õppida Jumala kohta tõde ja väljendada oma usku Jeesusesse talle kuuletumisega (Ilmutus 20:11–13). Need, kes ellu tagasi tuuakse ja head teevad, võivad maa peale igavesti elama jääda. Loe Johannese 5:28, 29.

5. Mida Jehoova eesmärk surnud üles äratada meile tema kohta räägib?

Jumal andis meile lootuse näha uuesti neid, kes on surnud, kui saatis oma Poja meie eest surema. Seega ilmneb Jehoova eesmärgist surnud üles äratada tema armastus ja arm. Keda sina ihkad näha, kui surnud üles äratatakse? Loe Johannese 3:16; Roomlastele 6:23.