Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Jehoova tunnistajad

Vali keel eesti viipekeel

 10. ÕPPETUND

Kuidas õiget religiooni ära tunda?

Kuidas õiget religiooni ära tunda?

1. Kas vaid üks usk on õige?

„Olge valvsad valeprohvetite suhtes.” (MATTEUSE 7:15)

Jeesus rajas aluse vaid ühele jumalateenimise viisile. Ta võrdles õiget religiooni teega, mis viib igavesse ellu, ja ütles: „Vähe on neid, kes selle leiavad” (Matteuse 7:14). Jumalale on vastuvõetav üksnes selline teenimisviis, mis põhineb tema Sõnal Piiblil. Kõik õiged jumalateenijad kuuluvad ühte usku. Loe Johannese 4:23, 24; 14:6; Efeslastele 4:4, 5.

2. Mida ütles Jeesus valekristlaste kohta?

„Nad kuulutavad, et tunnevad Jumalat, kuid oma tegudega nad salgavad teda.” (TIITUSELE 1:16)

Jeesus hoiatas, et valeprohvetid rikuvad puhta kristliku usu. Väliselt tunduvad valekristlased olevat õiged jumalateenijad. Nende kirik väidab end olevat kristliku. Kuidas meil on aga võimalik aru saada, kas nad ikka on õiged? Üksnes õige religioon toob esile tõelisi kristlasi, kes on äratuntavad oma eluviisi ja heade omaduste järgi. Loe Matteuse 7:13–23.

3. Kuidas õigeid jumalateenijaid ära tunda?

Kaalu neid viit tundemärki:

  • Õiged jumalateenijad austavad Piiblit kui Jumala Sõna. Nad püüavad elada selle põhimõtete järgi. Niisiis erineb õige religioon neist uskudest, kus õpetatakse inimeste ideid (Matteuse 15:7–9). Tõsikristlased pole sellised, kes räägivad üht ja teevad teist. Loe Johannese 17:17; 2. Timoteosele 3:16, 17.

  • Nad austavad Jumala nime Jehoova. Jeesus austas Jumala nime, andes selle inimestele teada. Ta aitas teistel Jumalat tundma õppida ja õpetas neid palvetama Jumala nime pühitsemise eest (Matteuse 6:9). Milline religioon sinu meelest teeb Jumala nime teatavaks? Loe Johannese 17:26; Roomlastele 10:13, 14.

  • Nad kuulutavad Jumala kuningriiki. Jumal andis Jeesusele ülesande kuulutada head sõnumit kuningriigist. See riik on inimkonna ainus lootus. Jeesus rääkis sellest kuningriigist veel oma surmapäevalgi (Luuka 4:43; 8:1; 23:42, 43). Ta ütles, et ka tema järelkäijatel tuleb seda kuningriiki kuulutada. Kui keegi sind kõnetab ja räägib Jumala kuningriigist, siis millise usuga sa teda seostad? Loe Matteuse 24:14.

  • Nad ei kuulu sellesse pahelisse maailma. Õiged jumalateenijad võib ära tunda selle järgi, et nad ei osale poliitikas ega sekku ühiskondlikesse konfliktidesse (Johannese 17:16; 18:36). Samuti ei võta nad omaks selle jumalakartmatu maailma teguviise ega hoiakuid. Loe Jaakobuse 4:4.

  • Nad armastavad üksteist siiralt. Tänu Jumala Sõna uurimisele on nad õppinud austama inimesi kõigist rahvustest. Kuigi valereligioon on sageli aktiivselt rahvastevahelisi sõdu toetanud, on õiged jumalateenijad keeldunud seda tegemast (Miika 4:1–3). Nad on isetult oma aega ja ressursse hoopis kaasinimeste aitamiseks ja lohutamiseks kasutanud. Loe Johannese 13:34, 35; 1. Johannese 4:20.

4. Kas sina tunned ära õige religiooni?

Milline religioon tugineb kõigis oma õpetustes Piiblile, austab Jumala nime ja kuulutab Jumala kuningriiki kui inimkonna ainsat lootust? Millises religioonis tõesti armastatakse üksteist ning hoidutakse sõdimast? Mida sina arvad? Loe 1. Johannese 3:10–12.