Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Jehoova tunnistajad

Vali keel eesti viipekeel

 3. ÕPPETUND

Kas Piibel on tõesti Jumalalt?

Kas Piibel on tõesti Jumalalt?

1. Kes on Piibli autor?

Hea sõnum, et inimesed võivad elada igavesti maa peal, on kirjas Piiblis (Laul 37:29). Piibel koosneb 66 väikesest raamatust. Jumal kasutas nende kirjutamisel umbes 40 ustavat meest. Esimesed viis raamatut kirjutas Mooses ligikaudu 3500 aastat tagasi, viimase raamatu aga apostel Johannes enam kui 1900 aastat tagasi. Kelle mõtted piiblikirjutajad kirja panid? Jumal suhtles nendega püha vaimu kaudu (2. Saamueli 23:2). Nad tähendasid üles tema, mitte iseenda mõtted. Niisiis on Piibli autoriks Jehoova. Loe 2. Timoteosele 3:16; 2. Peetruse 1:20, 21.

2. Miks me saame olla kindlad, et Piiblis on kirjas tõde?

Piibel on ennustanud väga üksikasjalikult ja täpselt tulevikku, mis kinnitab, et see raamat on Jumalalt. Mitte ükski inimene ei ole suuteline tulevikku täpselt ette nägema (Joosua 23:14). Seda suudab vaid kõikvõimas Jumal. Loe Jesaja 42:9; 46:10.

On ootuspärane, et Jumala antud raamat on ainulaadne, ja seda see tõesti on. Piiblit on tõlgitud sadadesse keeltesse ja levitatud miljardeid eksemplare. Kuigi Piibel on väga vana raamat, on see tõsiteadusega kooskõlas. Samuti pole 40 kirjutaja ülestähendused omavahel vastuolus. * Ka see, mida Piibel räägib armastusest, kinnitab, et see raamat on Jehoovalt, armastuse Jumalalt, ning neil kirjutistel on siiani jõud inimeste elu paremaks muuta. Kõik need eelmainitud tõsiasjad on veennud miljoneid inimesi, et Piibel on tõepoolest Jumala Sõna. Loe 1. Tessalooniklastele 2:13.

3. Millest Piibel räägib?

Piibli keskmes on hea sõnum sellest, et Jumalal on inimestega võrratu eesmärk. See raamat annab teada, kuidas inimesed aegade alguses kaotasid võimaluse elada paradiisis ja kuidas Jumal paradiisi viimaks taastab. Loe Ilmutus 21:4, 5.

Jumala Sõnas on kirjas ka seadusi, põhimõtteid ja nõuandeid. Lisaks räägitakse seal, kuidas Jumal on möödunud aegadel inimkonnaga tegelenud. Neist näidetest ilmneb, milline Jumal ta on. Niisiis aitab Piibel meil Jumalat tundma õppida. See selgitab, kuidas Jumalaga sõbraks saada. Loe Laul 19:7, 11; Jaakobuse 2:23; 4:8.

4. Mis aitab Piiblist aru saada?

Selles on abiks see brošüür. Siin on kasutatud samu õpetamismeetodeid, mis olid Jeesusel. Jeesus viitas ühele kirjakohale teise järel ja selgitas neid, nii et tema kuulajad „said pühakirjast aru”. Loe Luuka 24:27, 45.

Vähe on asju, mis oleksid sama vaimustavad, kui on seda hea sõnum Jumalalt. Ometi on paljud inimesed selle suhtes täiesti ükskõiksed, mõningaid see koguni ärritab. Ära sellest heitu! Sinu igavese elu lootus sõltub Jumala tundmaõppimisest. Loe Johannese 17:3.

 

^ kpl 3 Vaata brošüüri „Raamat kõigile inimestele”.