Descargadua dramada Ãcõrẽ Beɗeaɗe. Mĩga cawaida ʉ̃cʉrʉ ẽberãrãneda idjaɓa cãrẽda mãwãsi naẽna Bibliaba jarada quĩrãca. Idjaɓa poya unuida videorã ẽberã cʉwʉrʉ qui ɓea carea.

Jʉrʉedai beɗea aɓa listaɗe ɓʉɓʉda waradua Jʉrʉi unui carea cãrẽ ero ɓʉ jãʉ̃ beɗeaɗe. Poya ɓʉida maãrĩ beɗea tituloɗe.