Skip to content

Beɗea ɓeara Jeowaɗebemada

Select language Emberá norte

Ministerio Reinone

Ministerio Reinone jãʉ̃ cartaɗe ɓʉɓʉda cãrẽda oɗi domiaza ãbaa jʉre panʉne: Cawabada Bibliade congregacionne, Ecuelade oɗara jaradiai carea Ãcõrẽne idjaɓa Ãbaa jʉreɗi serviciode.

Unu ɓʉ: Carta nama Internene poya ero ɓʉ beɗea djiwiɗida, ɓʉéda dji cartaɗe.

 

Djuburia panʉ, jãʉ̃ jʉrʉ ɓʉra ɓʉéda ɓʉ beɗeaɗe.

Jãʉ̃ jʉrʉ ɓʉra ɓʉda dewarau paginane: