Skip to content

Beɗea ɓeara Jeowaɗebemada

Select language Emberá norte

Ãbaa jʉreɗi waiɓʉa

Poagaza Beɗea ɓeara Jeowaɗebemaba ãbaa jʉreɗida ewari ũbea. Jama beɗeabada idjaɓa acʉbibada videorã jaradiaɗi carea Ãcõrẽ Beɗeada biara ɓʉda. Idjaɓa umé ẽberã beɗeabada ãdjia cawaɗada Ãcõrẽ Beɗeaɗebemada. Daiba edeca panʉ wãnamãrẽã. Bari bemada.

 

Unudua caita ãbaa jʉreɗida