• Puru Beɗea ɓeara Jeowaɗebemada panʉmae: 240

  • Beɗea ɓeara Jeowaɗebemada: 8,457,107

  • Cawa panʉra Ãcõrẽ Beɗeaɗe: 10,071,524

  • Ẽberãrã wãsiɗaada quĩrãnebaɗi carea Jesu beuda: 20,175,477

  • Congregacionra: 120,053