Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

JW LIBRARY

Κατεβάστε και Διαχειριστείτε τις Εκδόσεις—Windows

Κατεβάστε και Διαχειριστείτε τις Εκδόσεις—Windows

Στο JW Library υπάρχουν εκατοντάδες βιβλία, βιβλιάρια, φυλλάδια και βίντεο που μπορείτε να διαβάσετε και να παρακολουθήσετε χωρίς σύνδεση στο Ίντερνετ.

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να κατεβάσετε και να διαχειριστείτε τις εκδόσεις:

 Κατεβάστε μια Έκδοση

Μπορείτε να κατεβάσετε όσες εκδόσεις θέλετε για να τις διαβάζετε και να τις μελετάτε χωρίς να είστε συνδεδεμένοι.

  • Στη γραμμή στο πάνω μέρος της οθόνης αγγίξτε την επιλογή Εκδόσεις και κατόπιν την επιλογή Ανά Είδος για να εμφανιστεί ο κατάλογος με τις εκδόσεις.

  • Ανοίξτε τη γραμμή Λειτουργιών Εφαρμογής και αγγίξτε το εικονίδιο Γλώσσες για να εμφανιστεί ένας κατάλογος με όλες τις γλώσσες στις οποίες υπάρχουν διαθέσιμες εκδόσεις. Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε. Οι γλώσσες που χρησιμοποιείτε συχνότερα βρίσκονται στην αρχή του καταλόγου. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση στον κατάλογο γράφοντας το όνομα της γλώσσας.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να βρείτε εκδόσεις στο JW Library.

Το τμήμα Ανά Είδος περιέχει εκδόσεις στη γλώσσα στην οποία περιηγείστε, ομαδοποιημένες ανά είδος όπως Βιβλία, Φυλλάδια ή Βίντεο. Σε ορισμένα είδη εμφανίζονται επιπλέον επιλογές, όπως το έτος στη Σκοπιά ή διάφορες κατηγορίες στα Βίντεο. Μπορείτε να επιστρέψετε στην αρχή του καταλόγου αγγίζοντας την επιλογή Όλα τα Είδη.

Το τμήμα Τι Νέο Υπάρχει περιέχει εκδόσεις που έχουν δημοσιευτεί πρόσφατα στη γλώσσα στην οποία περιηγείστε.

Οι εκδόσεις που δεν έχετε κατεβάσει ακόμα έχουν ένα εικονίδιο σύννεφου. Αγγίξτε την έκδοση που θέλετε να κατεβάσετε. Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη, το εικονίδιο σύννεφου εξαφανίζεται. Αγγίξτε ξανά την έκδοση για να τη διαβάσετε.

Το τμήμα Οι Λήψεις Μου περιέχει όλες τις εκδόσεις που έχετε κατεβάσει σε οποιαδήποτε γλώσσα. Μπορείτε να ταξινομήσετε τον κατάλογο ως εξής: Συχνή Χρήση, Σπάνια Χρήση ή Κατά Μέγεθος.

Διαγράψτε μια Έκδοση

 Μπορείτε να διαγράψετε μια έκδοση αν δεν τη χρειάζεστε ή λόγω έλλειψης αποθηκευτικού χώρου.

Στη γραμμή στο πάνω μέρος της οθόνης αγγίξτε την επιλογή Εκδόσεις και κατόπιν την επιλογή Ανά Είδος για να εμφανιστεί ο κατάλογος με τις εκδόσεις. Αγγίξτε παρατεταμένα μία έκδοση για να την επιλέξετε. Στη γραμμή Λειτουργιών Εφαρμογής αγγίξτε την επιλογή Διαγραφή και κατόπιν επιβεβαιώστε ότι θέλετε να διαγράψετε την έκδοση.

Αν χρειάζεστε αποθηκευτικό χώρο, μπορείτε να διαγράψετε τις εκδόσεις που δεν χρησιμοποιείτε συχνά ή όσες έχουν μεγάλο μέγεθος. Αγγίξτε την επιλογή Εκδόσεις και κατόπιν αγγίξτε την επιλογή Οι Λήψεις Μου και ταξινομήστε τον κατάλογο ως εξής: Σπάνια Χρήση ή Κατά Μέγεθος. Διαγράψτε τις εκδόσεις που δεν χρειάζεστε.

Κατεβάστε Ενημερώσεις για μια Έκδοση

 Κατά καιρούς, ίσως γίνεται διαθέσιμη κάποια ενημέρωση για μια έκδοση που έχετε κατεβάσει.

Όταν συμβαίνει αυτό, εμφανίζεται το εικονίδιο ανανέωσης. Όταν αγγίξετε την έκδοση, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σχετικά με τη διαθέσιμη ενημέρωση. Αγγίξτε την επιλογή Λήψη για να την κατεβάσετε ή την επιλογή Αργότερα για να συνεχίσετε την ανάγνωση στην έκδοση που ήδη έχετε.

Για τυχόν ενημερώσεις στις εκδόσεις που έχετε κατεβάσει αγγίξτε την επιλογή Εκδόσεις. Αν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις, εμφανίζεται η επιλογή Εκκρεμούν Ενημερώσεις. Αγγίξτε την για να δείτε τον κατάλογο με όλες τις ενημερώσεις που εκκρεμούν. Αγγίξτε μια έκδοση για να ενημερωθεί ή αγγίξτε την επιλογή Ενημέρωση Όλων για να κατεβάσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις.

Αυτές οι λειτουργίες έγιναν διαθέσιμες τον Μάρτιο του 2015 στην έκδοση JW Library 1.4, η οποία είναι συμβατή με την έκδοση Windows 8.1 ή μεταγενέστερη. Αν δεν έχετε αυτές τις λειτουργίες, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες στο άρθρο «Αρχίστε να Χρησιμοποιείτε το JW Library​—Windows», κάτω από τον υπότιτλο Κατεβάστε τις Τελευταίες Λειτουργίες.