Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

JW LIBRARY

Πώς να Βάζετε και να Χειρίζεστε τους Σελιδοδείκτες—Windows

Πώς να Βάζετε και να Χειρίζεστε τους Σελιδοδείκτες—Windows

Η λειτουργία του σελιδοδείκτη στο JW Library σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε το σημείο που βρίσκεστε σε μια έκδοση, όπως ακριβώς θα χρησιμοποιούσατε μια κορδέλα για να θυμάστε κάποιο σημείο ενός βιβλίου. Κάθε έκδοση στο JW Library έχει ένα σετ με δέκα σελιδοδείκτες.

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να χρησιμοποιήσετε σελιδοδείκτες:

 Βάλτε έναν Νέο Σελιδοδείκτη

Μπορείτε να βάλετε σελιδοδείκτη σε ένα άρθρο ή κεφάλαιο είτε σε μια παράγραφο ή σε κάποιο εδάφιο.

Για να βάλετε σελιδοδείκτη σε ένα άρθρο ή κεφάλαιο, ανοίξτε τη γραμμή Λειτουργιών Εφαρμογής και αγγίξτε το εικονίδιο Σελιδοδείκτες. Εμφανίζεται ένας κατάλογος που δείχνει τους σελιδοδείκτες για τη συγκεκριμένη έκδοση. Αγγίξτε κάποιον κενό σελιδοδείκτη για να τον βάλετε στο συγκεκριμένο άρθρο ή κεφάλαιο.

Για να βάλετε σελιδοδείκτη σε συγκεκριμένη παράγραφο ή εδάφιο της Γραφής, αρχικά αγγίξτε το κείμενο. Κατόπιν αγγίξτε το εικονίδιο Σελιδοδείκτες στο μενού περιβάλλοντος.

 Μεταβείτε σε έναν Σελιδοδείκτη

Για να μεταβείτε σε έναν σελιδοδείκτη, ανοίξτε την έκδοση στην οποία βρίσκεται. Κατόπιν, ανοίξτε τη γραμμή Λειτουργιών Εφαρμογής και αγγίξτε το εικονίδιο Σελιδοδείκτες. Αγγίξτε τον σελιδοδείκτη που θέλετε να δείτε.

 Διαχειριστείτε τους Σελιδοδείκτες Σας

Μπορείτε να διαγράψετε ή να αντικαταστήσετε έναν σελιδοδείκτη που χρησιμοποιήσατε.

  • Για να τον διαγράψετε, ανοίξτε τη γραμμή Λειτουργιών Εφαρμογής και αγγίξτε το εικονίδιο Σελιδοδείκτες. Κατόπιν αγγίξτε το εικονίδιο Περισσότερα που εμφανίζεται δίπλα από τον σελιδοδείκτη που θέλετε να διαγράψετε. Αγγίξτε την επιλογή Διαγραφή.

  • Για να αντικαταστήσετε έναν σελιδοδείκτη, ανοίξτε τη γραμμή Λειτουργιών Εφαρμογής και αγγίξτε το εικονίδιο Σελιδοδείκτες. Κατόπιν αγγίξτε το εικονίδιο Περισσότερα που εμφανίζεται δίπλα από τον σελιδοδείκτη που θέλετε να αντικαταστήσετε. Αγγίξτε την επιλογή Αντικατάσταση. Ο σελιδοδείκτης μπαίνει στο σημείο που βρίσκεστε. Αυτό μπορεί να σας χρειαστεί όταν θέλετε να αποθηκεύσετε το σημείο που βρίσκεστε σε μια έκδοση. Για παράδειγμα, θα ξέρετε πού βρίσκεστε στην καθημερινή σας ανάγνωση της Γραφής.

Αυτές οι λειτουργίες έγιναν διαθέσιμες τον Αύγουστο του 2014 στην έκδοση JW Library 1.3, η οποία είναι συμβατή με την έκδοση Windows 8.0 ή μεταγενέστερη. Αν δεν έχετε αυτές τις λειτουργίες, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες στο άρθρο «Αρχίστε να Χρησιμοποιείτε το JW Library​—Windows», κάτω από τον υπότιτλο Κατεβάστε τις Τελευταίες Λειτουργίες.