Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

JW LIBRARY

Πώς να Χρησιμοποιείτε το Ιστορικό—Windows

Πώς να Χρησιμοποιείτε το Ιστορικό—Windows

Το JW Library διατηρεί ιστορικό των άρθρων και των κεφαλαίων της Γραφής που διαβάζετε. Αυτό μπορεί να σας χρειαστεί, όταν για παράδειγμα θέλετε να μεταβείτε σε ένα εδάφιο που είχατε διαβάσει.

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ιστορικό:

 Επιλογή Ιστορικού

Ανοίξτε τη γραμμή Λειτουργιών Εφαρμογής και αγγίξτε το εικονίδιο Ιστορικό για να δείτε τον κατάλογο με τα εδάφια και τα άρθρα που διαβάσατε πρόσφατα. Αγγίξτε ένα εδάφιο ή άρθρο από τον κατάλογο για να μεταβείτε σε αυτό.

 Καθαρισμός Ιστορικού

Ανοίξτε τις Λειτουργίες Εφαρμογής κάνοντας δεξί κλικ ή σέρνοντας από το πάνω μέρος της οθόνης προς τα κάτω. Αγγίξτε το εικονίδιο Ιστορικό για να ανοίξετε τον κατάλογο με το ιστορικό. Αγγίξτε την επιλογή Καθαρισμός για να αδειάσετε τον κατάλογο.

Αυτές οι λειτουργίες έγιναν διαθέσιμες τον Μάρτιο του 2014 στην έκδοση JW Library 1.1, η οποία είναι συμβατή με την έκδοση Windows 8.0 ή μεταγενέστερη. Αν δεν έχετε αυτές τις λειτουργίες, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες στο άρθρο «Αρχίστε να Χρησιμοποιείτε το JW Library—Windows», κάτω από τον υπότιτλο Κατεβάστε τις Τελευταίες Λειτουργίες.