Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

JW LIBRARY

Υπογραμμίστε το Κείμενο—iOS

Υπογραμμίστε το Κείμενο—iOS

Καθώς διαβάζετε και μελετάτε εκδόσεις στο JW Library, μπορείτε να υπογραμμίζετε λέξεις ή και φράσεις.

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να υπογραμμίσετε κείμενο:

 Νέα Υπογράμμιση

Υπάρχουν δύο τρόποι για να το κάνετε αυτό.

Αγγίξτε παρατεταμένα μια λέξη για να την επιλέξετε. Χρησιμοποιήσετε τους δείκτες επιλογής κειμένου για να προσαρμόσετε το επιλεγμένο κείμενο. Στο μενού περιβάλλοντος που εμφανίζεται, αγγίξτε το εικονίδιο Υπογράμμιση και κατόπιν επιλέξτε χρώμα για την υπογράμμιση.

Για να υπογραμμίσετε κάποια λέξη ή φράση με μία μόνο κίνηση, αγγίξτε παρατεταμένα και κατόπιν σύρετε. Καθώς το κάνετε αυτό, το κείμενο υπογραμμίζεται. Όταν τελειώσετε, εμφανίζεται για λίγο το μενού περιβάλλοντος. Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα της υπογράμμισης ή να τη διαγράψετε.

 Επεξεργασία Υπογράμμισης

Για να αλλάξετε το χρώμα μιας υπογράμμισης, αγγίξτε το υπογραμμισμένο κείμενο. Κατόπιν επιλέξτε άλλο χρώμα. Για να διαγράψετε μια υπογράμμιση, αγγίξτε το υπογραμμισμένο κείμενο και μετά αγγίξτε το εικονίδιο Διαγραφή.

Αυτές οι λειτουργίες έγιναν διαθέσιμες τον Νοέμβριο του 2015 στην έκδοση JW Library 1.6, η οποία είναι συμβατή με την έκδοση iOS 7.0 ή μεταγενέστερη. Αν δεν έχετε αυτές τις λειτουργίες, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες στο άρθρο «Αρχίστε να Χρησιμοποιείτε το JW Library—iOS», κάτω από τον υπότιτλο Κατεβάστε τις Τελευταίες Λειτουργίες.