Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

JW LIBRARY

Πώς να Χρησιμοποιείτε το Ιστορικό—iOS

Πώς να Χρησιμοποιείτε το Ιστορικό—iOS

Το JW Library διατηρεί ιστορικό των άρθρων και των κεφαλαίων της Γραφής που διαβάζετε. Αυτό μπορεί να σας χρειαστεί, όταν για παράδειγμα θέλετε να μεταβείτε σε ένα εδάφιο που είχατε διαβάσει.

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ιστορικό:

 Επιλογή Ιστορικού

Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο της καρτέλας Αγία Γραφή για να δείτε τον κατάλογο με τα εδάφια που διαβάσατε πρόσφατα. Αγγίξτε ένα εδάφιο από τον κατάλογο για να μεταβείτε σε αυτό.

Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο της καρτέλας Εκδόσεις για να δείτε τον κατάλογο με τα άρθρα που διαβάσατε πρόσφατα από όλες τις εκδόσεις. Αγγίξτε ένα άρθρο από τον κατάλογο για να μεταβείτε σε αυτό.

 Καθαρισμός Ιστορικού

Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο της καρτέλας Αγία Γραφή ή της καρτέλας Εκδόσεις για να ανοίξετε τον κατάλογο με το ιστορικό. Αγγίξτε την επιλογή Καθαρισμός για να αδειάσετε τον κατάλογο.

Αυτές οι λειτουργίες έγιναν διαθέσιμες τον Μάιο του 2014 στην έκδοση JW Library 1.2, η οποία είναι συμβατή με την έκδοση iOS 6.0 ή μεταγενέστερη. Αν δεν έχετε αυτές τις λειτουργίες, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες στο άρθρο «Αρχίστε να Χρησιμοποιείτε το JW Library—iOS», κάτω από τον υπότιτλο Κατεβάστε τις Τελευταίες Λειτουργίες.