Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

JW LIBRARY

Κάντε Αναζήτηση σε Κάποια Γραφή ή σε Άλλη Έκδοση—iOS

Κάντε Αναζήτηση σε Κάποια Γραφή ή σε Άλλη Έκδοση—iOS

Η λειτουργία αναζήτησης στο JW Library σας επιτρέπει να βρείτε μια λέξη ή φράση σε κάποια Γραφή ή σε άλλη έκδοση.

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να κάνετε:

 Αναζήτηση σε μια Γραφή

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για μια λέξη ή φράση στη Γραφή που διαβάζετε.

Ενώ βρίσκεστε σε κάποια Γραφή, αγγίξτε το εικονίδιο Αναζήτηση. Κατόπιν, αρχίστε να γράφετε τη λέξη που θέλετε να βρείτε. Καθώς γράφετε, θα εμφανιστούν προτεινόμενες λέξεις. Για να δείτε τα αποτελέσματα, αγγίξτε μια προτεινόμενη λέξη ή αγγίξτε Εύρεση στο πληκτρολόγιο.

Στα Βασικά Εδάφια εμφανίζονται τα πιο γνωστά εδάφια που ταιριάζουν στην αναζήτησή σας. Σε Όλα τα Εδάφια εμφανίζονται αυτά που ταιριάζουν με την αναζήτησή σας ακολουθώντας τη σειρά των βιβλίων της Γραφής. Στα Άρθρα εμφανίζονται άρθρα από την εισαγωγή και τα παραρτήματα της Γραφής που ταιριάζουν με την αναζήτησή σας.

Αν γράψατε μια φράση, επιλέξτε Αντιστοίχιση Φράσης για να δείτε μόνο τα αποτελέσματα που ταιριάζουν απόλυτα με τη φράση που γράψατε.

 Αναζήτηση σε μια Έκδοση

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για μια λέξη ή φράση στην έκδοση που διαβάζετε.

Ενώ βρίσκεστε σε κάποια έκδοση, αγγίξτε το εικονίδιο Αναζήτηση και αρχίστε να γράφετε τη λέξη που θέλετε να βρείτε. Καθώς γράφετε, θα εμφανιστούν προτεινόμενες λέξεις. Για να δείτε τα αποτελέσματα, αγγίξτε μια προτεινόμενη λέξη ή αγγίξτε Εύρεση στο πληκτρολόγιο.

Αν γράψατε μια φράση, επιλέξτε Αντιστοίχιση Φράσης για να δείτε μόνο τα αποτελέσματα που ταιριάζουν απόλυτα με τη φράση που γράψατε.

 Αναζήτηση για ένα Λήμμα

Αν έχετε κατεβάσει την έκδοση Ενόραση στις Γραφές, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για ένα λήμμα του Ενόραση. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη ενώ διαβάζετε οποιαδήποτε Γραφή ή έκδοση στην εφαρμογή.

Αγγίξτε το εικονίδιο Αναζήτηση και αρχίστε να γράφετε το λήμμα που θέλετε να βρείτε. Καθώς γράφετε, τα αντίστοιχα λήμματα από την έκδοση Ενόραση στις Γραφές θα περιλαμβάνονται στα προτεινόμενα αποτελέσματα. Αγγίξτε ένα λήμμα για να δείτε το αντίστοιχο άρθρο.

Αυτές οι λειτουργίες έγιναν διαθέσιμες τον Οκτώβριο του 2014 στην έκδοση JW Library 1.3.4, η οποία είναι συμβατή με την έκδοση iOS 6.0 ή μεταγενέστερη. Αν δεν έχετε αυτές τις λειτουργίες, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες στο άρθρο «Αρχίστε να Χρησιμοποιείτε το JW Library​—iOS», κάτω από τον υπότιτλο Κατεβάστε τις Τελευταίες Λειτουργίες.