Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

JW LIBRARY

Διαμορφώστε τις Επιλογές σας Όταν Διαβάζετε—Android

Διαμορφώστε τις Επιλογές σας Όταν Διαβάζετε—Android

Στο JW Library υπάρχουν μερικές λειτουργίες που διευρύνουν τις επιλογές σας για μελέτη. Όταν διαβάζετε κάποιο κεφάλαιο ή άρθρο, θα βρείτε αυτές τις λειτουργίες στη γραμμή εφαρμογής στο πάνω μέρος της οθόνης.

Ίσως χρειάζεται να αγγίξετε το εικονίδιο Περισσότερα στη γραμμή εφαρμογής για να έχετε πρόσβαση σε κάποιες από αυτές τις λειτουργίες.

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να διαμορφώσετε τις επιλογές σας όταν διαβάζετε:

 Αλλαγή Γλώσσας

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα του κεφαλαίου ή του άρθρου που διαβάζετε.

  • Αγγίξτε το εικονίδιο Γλώσσες για να δείτε όλες τις γλώσσες στις οποίες υπάρχει η σελίδα που διαβάζετε. Οι γλώσσες που χρησιμοποιείτε συχνότερα βρίσκονται στην αρχή του καταλόγου. Εμφανίζονται επίσης οι απλοποιημένες εκδόσεις της Σκοπιάς. Επιπλέον, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στον κατάλογο γράφοντας το όνομα της γλώσσας.

  • Οι γλώσσες που δεν έχετε κατεβάσει έχουν ένα εικονίδιο σύννεφου. Αγγίξτε κάποια γλώσσα για να κατεβάσετε την έκδοση. Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη, το εικονίδιο σύννεφου εξαφανίζεται. Αγγίξτε ξανά τη γλώσσα για να διαβάσετε την έκδοση.

 Αλλαγή Ρυθμίσεων Κειμένου

Προσαρμόστε το κείμενο στο μέγεθος που θέλετε.

Αγγίξτε την επιλογή Ρυθμίσεις Κειμένου και κατόπιν ρυθμίστε με τη γραμμή ολίσθησης το μέγεθος του κειμένου. Το μέγεθος που επιλέξατε θα είναι το ίδιο για όλες τις εκδόσεις.

 Προβολή Εικόνας ή Κειμένου

Κάποια άρθρα μπορούν να προβάλλονται είτε ως εικόνα είτε ως κείμενο. Αγγίξτε το κατάλληλο εικονίδιο για να μεταφερθείτε από τη μια προβολή στην άλλη.

  • Προβολή Εικόνας: Η προβολή εικόνας δείχνει τη σελίδα στην έντυπη μορφή της. Κάποιοι ίσως την προτιμούν για εκδόσεις όπως το υμνολόγιο επειδή έχει τις νότες.

  • Προβολή Κειμένου: Στην προβολή κειμένου οι Γραφικές παραθέσεις είναι σύνδεσμοι που μπορείτε να αγγίξετε, και το κείμενό τους θα έχει το μέγεθος που επιλέξατε.

 Άνοιγμα σε . . .

Η λειτουργία Άνοιγμα σε . . . σας επιτρέπει να βλέπετε υλικό από το JW Library σε άλλες εφαρμογές.

Αγγίξτε την επιλογή Άνοιγμα σε . . . για να δείτε τον κατάλογο με τις διαθέσιμες επιλογές. Για παράδειγμα, μπορείτε να αγγίξετε την επιλογή Άνοιγμα σε Διαδικτυακή Βιβλιοθήκη για να ανοίξετε τη σελίδα που διαβάζετε στη ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ της Σκοπιάς.

 Διαμορφώστε τις δικές σας Γραφές για προβολή εδαφίων

Όταν αγγίζετε κάποια Γραφική παράθεση σε μια έκδοση, προβάλλονται τα εδάφια. Αγγίξτε την επιλογή Προσαρμογή κάτω από τα εδάφια για να επιλέξετε ποιες από τις Γραφές που έχετε κατεβάσει θέλετε στον κατάλογο.

Αγγίξτε τα εικονίδια Προσθήκη ή Αφαίρεση για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε μεταφράσεις. Σύρετε τις Γραφές πάνω ή κάτω για να αλλάξετε τη σειρά τους στον κατάλογο.

Δείτε επίσης το άρθρο «Κατεβάστε και Διαχειριστείτε Διάφορες Γραφές—Android» για να μάθετε πώς να έχετε επιπρόσθετες Γραφές στο JW Library.

Αυτές οι λειτουργίες έγιναν διαθέσιμες τον Φεβρουάριο του 2015 στην έκδοση JW Library 1.4, η οποία είναι συμβατή με την έκδοση Android 2.3 ή μεταγενέστερη. Αν δεν έχετε αυτές τις λειτουργίες, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες στο άρθρο «Αρχίστε να Χρησιμοποιείτε το JW Library​—Android», κάτω από τον υπότιτλο Κατεβάστε τις Τελευταίες Λειτουργίες.