Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

JW LIBRARY

Πώς να Χρησιμοποιείτε Λίστες Αναπαραγωγής

Πώς να Χρησιμοποιείτε Λίστες Αναπαραγωγής

Στην καρτέλα Προσωπική Μελέτη, μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες αναπαραγωγής βίντεο, ηχογραφήσεων και εικόνων. Για παράδειγμα, μπορείτε:

 • Να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής με τους αγαπημένους σας ύμνους

 • Να συλλέξετε βίντεο και εικόνες για χρήση στη διακονία

 • Να ετοιμάσετε μια λίστα εικόνων για την ομιλία σας και να τη στείλετε στους αδελφούς της υπηρεσίας ήχου/εικόνας

 Δημιουργία και Ανάπτυξη Λίστας Αναπαραγωγής

 Προσαρμογή Λίστας Αναπαραγωγής

 Περικοπή Αρχείου Λίστας Αναπαραγωγής

 Κοινή Χρήση Λίστας Αναπαραγωγής

  Συντομεύσεις Πληκτρολογίου

Δημιουργία και Ανάπτυξη Λίστας Αναπαραγωγής

Δημιουργία Λίστας Αναπαραγωγής

 1. Μεταβείτε στην επιλογή Προσωπική Μελέτη > Λίστες Αναπαραγωγής

 2. Επιλέξτε το κουμπί Προσθήκη Λίστας Αναπαραγωγής

 3. Επιλέξτε Δημιουργία Λίστας Αναπαραγωγής ή Εισαγωγή Λίστας Αναπαραγωγής

  • Δημιουργία Λίστας Αναπαραγωγής: Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε Δημιουργία

  • Εισαγωγή Λίστας Αναπαραγωγής: Χρησιμοποιήστε την αναζήτηση αρχείων στη συσκευή σας για να εντοπίσετε και να εισαγάγετε μια υπάρχουσα λίστα αναπαραγωγής

Προσθήκη Στοιχείων σε Λίστα Αναπαραγωγής

Βίντεο, μουσική και άλλες ηχογραφήσεις στην εφαρμογή

 1. Επιλέξτε το κουμπί Περισσότερα σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο

 2. Επιλέξτε Προσθήκη σε Λίστα Αναπαραγωγής

 3. Επιλέξτε μια υπάρχουσα λίστα αναπαραγωγής ή επιλέξτε Δημιουργία Λίστας Αναπαραγωγής για να το προσθέσετε σε μια νέα λίστα αναπαραγωγής

Εικόνες στην εφαρμογή

 1. Επιλέξτε την εικόνα

 2. Επιλέξτε το κουμπί Προσθήκη σε Λίστα Αναπαραγωγής

 3. Επιλέξτε μια υπάρχουσα λίστα αναπαραγωγής ή επιλέξτε Δημιουργία Λίστας Αναπαραγωγής για να την προσθέσετε σε μια νέα λίστα αναπαραγωγής

Από άλλες πηγές

Μπορείτε να προσθέσετε οποιοδήποτε βίντεο, ηχογράφηση ή εικόνα σε μια λίστα αναπαραγωγής.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα Λίστες Αναπαραγωγής

 2. Ανοίξτε μια υπάρχουσα λίστα αναπαραγωγής

 3. Επιλέξτε Εισαγωγή Αρχείου

 4.   Χρησιμοποιήστε την αναζήτηση αρχείων στη συσκευή σας για να εντοπίσετε και να εισαγάγετε το στοιχείο

Προσαρμογή Λίστας Αναπαραγωγής

Μετονομασία

Μετονομασία λίστας αναπαραγωγής:

 • Αν βρίσκεστε στη σελίδα Λίστες Αναπαραγωγής, επιλέξτε το κουμπί Περισσότερα σε μια συγκεκριμένη λίστα αναπαραγωγής, κατόπιν επιλέξτε Μετονομασία και πληκτρολογήστε το νέο όνομα

 • Αν βρίσκεστε σε μια λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε το κουμπί Μετονομασία και πληκτρολογήστε το νέο όνομα

Μετονομασία στοιχείου λίστας αναπαραγωγής:

 1. Επιλέξτε το κουμπί Περισσότερα στο στοιχείο της λίστας αναπαραγωγής

 2. Επιλέξτε Μετονομασία και πληκτρολογήστε το νέο όνομα

Αλλαγή Σειράς Στοιχείων σε Λίστα Αναπαραγωγής

 • Σύρετε και αποθέστε (drag and drop) στοιχεία στη λίστα αναπαραγωγής για να αλλάξετε τη σειρά τους

Αλλαγή της Ενέργειας Έναρξης

Η προεπιλεγμένη ενέργεια κατά το άνοιγμα ενός στοιχείου λίστας αναπαραγωγής είναι η αναπαραγωγή του. Μπορείτε να αλλάξετε την ενέργεια έναρξης στις Ρυθμίσεις. Οι επιλογές είναι Αναπαραγωγή και Παύση.

Αλλαγή της Ενέργειας Λήξης

Για να αλλάξετε την ενέργεια που θα εκτελεστεί στο τέλος της αναπαραγωγής ενός στοιχείου της λίστας:

 1. Επιλέξτε το κουμπί Ενέργεια Λήξης

 2. Επιλέξτε μια διαφορετική ενέργεια λήξης

Η προεπιλεγμένη ενέργεια λήξης είναι Συνέχιση. Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ενέργεια λήξης στις Ρυθμίσεις.

Ενέργεια Λήξης

Τι Συμβαίνει

Συνέχιση

Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο της λίστας αναπαραγωγής

Διακοπή

Επιστροφή στη λίστα στοιχείων της λίστας αναπαραγωγής

Παύση

Παύση της αναπαραγωγής στο τέλος του τρέχοντος στοιχείου χωρίς μετάβαση στο επόμενο στοιχείο

Επανάληψη

Επανάληψη αναπαραγωγής του ίδιου στοιχείου από την αρχή

 Περικοπή Αρχείου Λίστας Αναπαραγωγής

Το χαρακτηριστικό Περικοπή σάς επιτρέπει να βάλετε να παίξει ένα απόσπασμα από ένα μεγαλύτερο βίντεο ή μια ηχογράφηση.

 1. Επιλέξτε το κουμπί Περισσότερα σε ένα συγκεκριμένο αρχείο της λίστας αναπαραγωγής και μετά επιλέξτε Περικοπή

  Ή, αν παρακολουθείτε ένα βίντεο, επιλέξτε το κουμπί Ρυθμίσεις και μετά επιλέξτε Περικοπή

 2. Χρησιμοποιήστε τους δείκτες στη μπάρα χρόνου για να ορίσετε τα σημεία έναρξης και λήξης

  Για μεγαλύτερη ακρίβεια στο σημείο έναρξης ή λήξης, πατήστε παρατεταμένα τον δείκτη στην αρχή ή στο τέλος

 3.   Χρησιμοποιήστε το κουμπί Αναπαραγωγή για να κάνετε προεπισκόπηση του αρχείου στο οποίο έχει γίνει περικοπή

Κοινή Χρήση Λίστας Αναπαραγωγής

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση μιας λίστας αναπαραγωγής με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Κοινή Χρήση.

 • Αν βρίσκεστε στη σελίδα Λίστες Αναπαραγωγής, επιλέξτε το κουμπί Περισσότερα σε μια συγκεκριμένη λίστα αναπαραγωγής, κατόπιν επιλέξτε Κοινή Χρήση και ορίστε μια επιλογή κοινής χρήσης

 •   Αν βρίσκεστε στη λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε το κουμπί Κοινή Χρήση και ορίστε μια επιλογή κοινής χρήσης

Συντομεύσεις Πληκτρολογίου

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου σάς επιτρέπουν να μετακινείστε μεταξύ στοιχείων σε λίστες αναπαραγωγής.

Windows

macOS

Προηγούμενο στοιχείο στη λίστα αναπαραγωγής

Page Up

Function-Πάνω Βέλος

Επόμενο στοιχείο στη λίστα αναπαραγωγής

Page Down

Function-Κάτω Βέλος