Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Μπορώ να Συγχρονίσω τους Σελιδοδείκτες και τις Υπογραμμίσεις Μεταξύ Συσκευών;

Μπορώ να Συγχρονίσω τους Σελιδοδείκτες και τις Υπογραμμίσεις Μεταξύ Συσκευών;

Όχι. Προς το παρόν, οι σελιδοδείκτες και οι υπογραμμίσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο στη συσκευή που δημιουργήθηκαν.