Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Γιατί Δεν Εμφανίζεται στη Συσκευή μου που Διαθέτει Android η Διάστιχη Μετάφραση της Βασιλείας (Kingdom Interlinear);

Γιατί Δεν Εμφανίζεται στη Συσκευή μου που Διαθέτει Android η Διάστιχη Μετάφραση της Βασιλείας (Kingdom Interlinear);

Η Διάστιχη Μετάφραση της Βασιλείας (Kingdom Interlinear) εμφανίζεται μόνο σε συσκευές που διαθέτουν έκδοση Android 4.0 ή μεταγενέστερη.