Η Διάστιχη Μετάφραση της Βασιλείας (Kingdom Interlinear) εμφανίζεται μόνο σε συσκευές που διαθέτουν έκδοση Android 4.0 ή μεταγενέστερη.