Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Γιατί Δεν Έχει η Εφαρμογή τα Ίδια Χαρακτηριστικά σε Όλα τα Λειτουργικά Συστήματα;

Γιατί Δεν Έχει η Εφαρμογή τα Ίδια Χαρακτηριστικά σε Όλα τα Λειτουργικά Συστήματα;

Η εφαρμογή JW Library θα έχει κατά βάση τα ίδια χαρακτηριστικά σε όλα τα λειτουργικά συστήματα. Ωστόσο, κάποιες λειτουργίες και ενημερώσεις της εφαρμογής μπορεί να γίνονται διαθέσιμες σε διαφορετικό χρόνο για κάθε λειτουργικό σύστημα.