Τα βίντεο που δεν έχετε κατεβάσει εμφανίζονται με άτονα χρώματα. Αγγίξτε ένα βίντεο για να ξεκινήσετε τη λήψη του από το jw.org. Αγγίξτε το εικονίδιο Λήψη Όλων για να κατεβάσετε όλα τα βίντεο της σελίδας. Αγγίξτε παρατεταμένα (πατήστε και κρατήστε πατημένο) ένα βίντεο για να το διαγράψετε από τη συσκευή σας.