Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Επιλέξτε γλώσσα Ελληνική

Εύκολη Αναπαραγωγή Βίντεο

Εύκολη Αναπαραγωγή Βίντεο

Χρησιμοποιήστε αυτές τις απλές κινήσεις για να ελέγξετε την αναπαραγωγή βίντεο:

  • Αγγίξτε με δύο δάχτυλα: Αναπαραγωγή ή παύση του βίντεο.

  • Σύρετε προς τα αριστερά: Μετάβαση στον επόμενο δείκτη.

  • Σύρετε προς τα δεξιά: Μετάβαση στον προηγούμενο δείκτη.

  • Σύρετε προς τα πάνω: Αύξηση της ταχύτητας αναπαραγωγής. (Αυτό το χαρακτηριστικό δεν είναι διαθέσιμο σε Android.)

  • Σύρετε προς τα κάτω: Μείωση της ταχύτητας αναπαραγωγής. (Αυτό το χαρακτηριστικό δεν είναι διαθέσιμο σε Android.)

  • Αγγίξτε μία φορά: Εμφάνιση ή απόκρυψη των στοιχείων ελέγχου αναπαραγωγής.