Μπορείτε να κατεβάσετε βίντεο μεγαλύτερου μεγέθους (υψηλής ποιότητας) ή μικρότερου (χαμηλής ποιότητας). Αν η συσκευή σας έχει υποδοχή για κάρτα SD, μπορείτε να επιλέξετε να κατεβάσετε τα βίντεο είτε στη συσκευή είτε στην κάρτα SD.