Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Διαχείριση του Χώρου Αποθήκευσης

Διαχείριση του Χώρου Αποθήκευσης

Μπορείτε να κατεβάσετε βίντεο μεγαλύτερου μεγέθους (υψηλής ποιότητας) ή μικρότερου (χαμηλής ποιότητας). Αν η συσκευή σας έχει υποδοχή για κάρτα SD, μπορείτε να επιλέξετε να κατεβάσετε τα βίντεο είτε στη συσκευή είτε στην κάρτα SD.