Η Επιλογή Βίντεο σας προσφέρει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε οποιοδήποτε βίντεο υπάρχει στο JW Broadcasting με πλήρη δυνατότητα ελέγχου της αναπαραγωγής, (δηλαδή να κάνετε παύση, να προχωρήσετε μπροστά ή να μεταβείτε εμπρός). Μπορείτε να παρακολουθήσετε μόνο ένα ή όλα τα βίντεο μιας συλλογής.

(Σημείωση: Το τηλεχειριστήριό σας μπορεί να μην έχει την ίδια εμφάνιση με το τηλεχειριστήριο Siri που χρησιμοποιείται σε αυτές τις αναλυτικές οδηγίες).

Επιλέξτε Επιλογή Βίντεο στην αρχική οθόνη για να δείτε τις διαθέσιμες κατηγορίες βίντεο. Για να βρείτε και να παρακολουθήσετε βίντεο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 Πώς να Βρείτε ένα Βίντεο

 • Στο τηλεχειριστήριο Siri σύρετε το δάχτυλό σας πάνω στην Επιφάνεια Αφής για να πλοηγηθείτε στις κατηγορίες. Η εικόνα της επιλεγμένης κατηγορίας εμφανίζεται ελαφρώς μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες.

 • Πατήστε την Επιφάνεια Αφής για να επιλέξετε την επιλεγμένη κατηγορία.

Κάποια βίντεο μπορεί να υπάρχουν σε πολλές κατηγορίες. Για παράδειγμα, το βίντεο Η Επιστροφή του Ασώτου, μπορείτε να το βρείτε στις κατηγορίες Ταινίες, Οικογένεια και Έφηβοι.

Κάθε σειρά αντιπροσωπεύει μια συλλογή βίντεο. Το όνομα της συλλογής εμφανίζεται πάνω από τη σειρά.

Σημείωση: Μερικές συλλογές βίντεο εκτείνονται πέρα από την δεξιά πλευρά της οθόνης.

 • Σύρετε Πάνω ή Κάτω για να πλοηγηθείτε σε μια διαφορετική συλλογή.

 • Σύρετε Αριστερά ή Δεξιά για να δείτε όλα τα βίντεο μιας συλλογής.

 • Κάθε συλλογή έχει την επιλογή Αναπαραγωγή Όλων. Επιλέξτε την για να αναπαράγετε όλα τα βίντεο στη συλλογή αρχίζοντας από το πρώτο. Όταν τελειώσουν όλα τα βίντεο της συλλογής, η αναπαραγωγή θα σταματήσει.

 • Πατήστε την Επιφάνεια Αφής για να επιλέξετε ένα βίντεο και να δείτε την οθόνη Λεπτομέρειες Βίντεο.

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

 • Έναρξη: Δείτε το βίντεο από την αρχή.

 • Αναπαραγωγή Όλων: Δείτε όλα τα βίντεο στη συλλογή αρχίζοντας από αυτό που εμφανίζεται. Όταν τελειώσουν όλα τα βίντεο της συλλογής, η αναπαραγωγή θα σταματήσει.

 • Συνέχιση: Συνεχίστε να παρακολουθείτε το βίντεο από το σημείο που είχατε σταματήσει.

Η σειρά κάτω από την οθόνη Λεπτομέρειες Βίντεο εμφανίζει τα διάφορα βίντεο στην τρέχουσα συλλογή. Σύρετε Κάτω για να μπείτε στην συλλογή ή Πάνω για να επιστρέψετε στην οθόνη Λεπτομέρειες Βίντεο.

 Πώς να Ελέγχετε την Αναπαραγωγή Βίντεο

Όταν ένα βίντεο παίζει στην ενότητα Επιλογή Βίντεο μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο Siri με τους εξής τρόπους:

 • Αναπαραγωγή/Παύση: Σταματήστε το βίντεο. Πατήστε το κουμπί ξανά για να συνεχίσετε. Μπορείτε επίσης να πατήσετε την Επιφάνεια Αφής κοντά στη μέση για να αρχίσει ή να σταματήσει η αναπαραγωγή.

 • Πίσω: Σύρετε Αριστερά ενώ το βίντεο είναι σταματημένο για να κινηθείτε προς την αρχή του βίντεο. Πατήστε Αναπαραγωγή/Παύση για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

 • Μπροστά: Σύρετε Δεξιά ενώ το βίντεο είναι σταματημένο για να κινηθείτε προς το τέλος του βίντεο. Πατήστε Αναπαραγωγή/Παύση για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

 • Μετάβαση Εμπρός: Για να μεταβείτε μπροστά δέκα δευτερόλεπτα, τοποθετήστε το δάχτυλό σας στα δεξιά της Επιφάνειας Αφής.

 • Μόλις δείτε το εικονίδιο Μετάβαση στη γραμμή προόδου βίντεο στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε την Επιφάνεια Αφής.

 • Μετάβαση Πίσω: Για να μεταβείτε πίσω δέκα δευτερόλεπτα, τοποθετήστε το δάχτυλό σας στα αριστερά της Επιφάνειας Αφής.

 • Μόλις δείτε το εικονίδιο Μετάβαση στη γραμμή προόδου βίντεο στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε την Επιφάνεια Αφής.

 • Μενού: Επιστρέψτε στην οθόνη Λεπτομέρειες Βίντεο.

 Πώς να Παρακολουθήσετε Πρόσφατα ή Προτεινόμενα Βίντεο

Η αρχική οθόνη στο JW Broadcasting έχει δύο ιδιαίτερες συλλογές στην Επιλογή Βίντεο:

 1. Προτεινόμενα: Βίντεο ειδικού ενδιαφέροντος, όπως αυτά που προτείνονται σε σχέση με τις εβδομαδιαίες συναθροίσεις ή με την οικογενειακή λατρεία.

 2. Τελευταία: Βίντεο που έχουν προστεθεί πρόσφατα.