Η ενότητα Ροή Βίντεο μοιάζει με τον τρόπο λειτουργίας της τηλεόρασης επειδή περιέχει αρκετά κανάλια που προβάλλουν βίντεο βάσει προγράμματος. Αν θέλετε να ελέγχετε την αναπαραγωγή (δηλαδή να δείτε το βίντεο από την αρχή και να έχετε τη δυνατότητα να το σταματήσετε, να το γυρίσετε πίσω ή να το προχωρήσετε μπροστά), επιλέξτε την ενότητα Επιλογή Βίντεο.

(Σημείωση: Το τηλεχειριστήριό σας μπορεί να μην έχει την ίδια εμφάνιση με το τηλεχειριστήριο Siri που χρησιμοποιείται σε αυτές τις αναλυτικές οδηγίες.)

Επιλέξτε Ροή Βίντεο από την αρχική οθόνη για να φορτώσετε τον κατάλογο με τα κανάλια.

Για να παρακολουθήσετε τα κανάλια ροής βίντεο του JW Broadcasting στο Apple TV ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

 Πώς να Παρακολουθήσετε ένα Κανάλι Ροής Βίντεο

Σύρετε Πάνω ή Κάτω στο τηλεχειριστήριο Siri για να πλοηγηθείτε στον κατάλογο των καναλιών. Στην αριστερή πλευρά της οθόνης βρίσκεται το πρόγραμμα των βίντεο που θα αναπαράγει το επιλεγμένο κανάλι. Πατήστε την Επιφάνεια Αφής για να παρακολουθήσετε το επιλεγμένο κανάλι.

Πώς να Αλλάξετε Κανάλι

 Για να αλλάξετε κανάλι όταν παρακολουθείτε ένα κανάλι ροής βίντεο:

  • Πατήστε το κουμπί Μενού για να επιστρέψετε στον κατάλογο με τα κανάλια.

  • Σύρετε Πάνω ή Κάτω για να πλοηγηθείτε στον κατάλογο με τα κανάλια.

  • Πατήστε την Επιφάνεια Αφής για να επιλέξετε ένα κανάλι.