Η ενότητα Ηχογραφήσεις περιέχει αρκετές συλλογές ηχογραφήσεων, όπως μουσική, δράματα και δραματοποιημένες Βιβλικές αναγνώσεις.

(Σημείωση: Το τηλεχειριστήριό σας μπορεί να μην έχει την ίδια εμφάνιση με το τηλεχειριστήριο Siri που χρησιμοποιείται σε αυτές τις αναλυτικές οδηγίες.)

Στην αρχική οθόνη του JW Broadcasting επιλέξτε Ηχογραφήσεις για να δείτε τις διαθέσιμες συλλογές ηχογραφήσεων. Για να βρείτε και να ακούσετε τις ηχογραφήσεις, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 Πώς να Ακούσετε μια Ηχογράφηση

Κάθε σειρά στην οθόνη αντιπροσωπεύει μια συλλογή ηχογραφήσεων. Το όνομα της συλλογής εμφανίζεται πάνω από τη σειρά.

 • Σύρετε Πάνω ή Κάτω στην επιφάνεια Αφής για να πλοηγηθείτε σε μια διαφορετική συλλογή.

 • Σύρετε Αριστερά ή Δεξιά στην επιφάνεια Αφής για να δείτε όλες τις ηχογραφήσεις μιας συλλογής. Η εικόνα της επιλεγμένης ηχογράφησης εμφανίζεται ελαφρώς μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες.

 • Πατήστε την επιφάνεια Αφής για να διαλέξετε την επιλεγμένη ηχογράφηση και να φορτώσετε την οθόνη Λεπτομέρειες Ηχογράφησης.

Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

 • Έναρξη: Ακούστε την ηχογράφηση από την αρχή.

 • Αναπαραγωγή Όλων: Ακούστε όλες τις ηχογραφήσεις της συγκεκριμένης συλλογής, αρχίζοντας απο την ηχογράφηση που φαίνεται στην οθόνη. Όταν τελειώσουν όλες οι ηχογραφήσεις της συλλογής, η αναπαραγωγή θα σταματήσει.

 • Συνέχιση: Συνεχίστε την αναπαραγωγή της ηχογράφησης από το σημείο που είχατε σταματήσει την προηγούμενη φορά.

Η σειρά κάτω από τις Λεπτομέρειες Ηχογράφησης εμφανίζει άλλες ηχογραφήσεις της ίδιας συλλογής. Σύρετε Κάτω για να μπείτε στη συλλογή ή Πάνω για να επιστρέψετε στις Λεπτομέρειες Ηχογράφησης.

 Πώς να Ακούσετε μια Συλλογή Ηχογραφήσεων

Εκτός από μεμονωμένες ηχογραφήσεις, μπορείτε να ακούσετε και μια ολόκληρη συλλογή ηχογραφήσεων. Στην οθόνη Ηχογραφήσεις, πλοηγηθείτε στη συλλογή που θέλετε να ακούσετε και μετά επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

 • Αναπαραγωγή Όλων: Ακούστε όλες τις ηχογραφήσεις της συλλογής αρχίζοντας από την πρώτη.

 • Τυχαία Σειρά: Ακούστε όλες τις ηχογραφήσεις της συλλογής με τυχαία σειρά.

Όταν τελειώσουν όλες οι ηχογραφήσεις της συλλογής, η αναπαραγωγή θα σταματήσει.

 Πώς να Ελέγχετε την Αναπαραγωγή μιας Ηχογράφησης

Ενώ ακούτε μια ηχογράφηση, μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή με το τηλεχειριστήριο Siri ως εξής:

 • Έναρξη/Παύση: Σταματήστε την ηχογράφηση. Πατήστε ξανά το κουμπί για να συνεχίσετε. Μπορείτε επίσης να πατήσετε την επιφάνεια Αφής κοντά στη μέση για να αρχίσει ή να σταματήσει η αναπαραγωγή.

 • Πίσω: Σύρετε Αριστερά ενώ η ηχογράφηση βρίσκεται σε παύση για να πάτε προς την αρχή της ηχογράφησης. Πατήστε Έναρξη/Παύση για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

 • Μπροστά: Σύρετε Δεξιά ενώ η ηχογράφηση βρίσκεται σε παύση για να πάτε προς το τέλος της ηχογράφησης. Πατήστε Έναρξη/Παύση για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

 • Μετάβαση Εμπρός: Για να μεταβείτε μπροστά δέκα δευτερόλεπτα, τοποθετήστε το δάχτυλό σας στα δεξιά της επιφάνειας Αφής.

 • Όταν δείτε το εικονίδιο Μετάβαση στη γραμμή προόδου ηχογράφησης στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε την επιφάνεια Αφής.

 • Μετάβαση Πίσω: Για να μεταβείτε πίσω δέκα δευτερόλεπτα, τοποθετήστε το δάχτυλό σας στα αριστερά της επιφάνειας Αφής.

 • Όταν δείτε το εικονίδιο Μετάβαση στη γραμμή προόδου ηχογράφησης στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε την επιφάνεια Αφής.

 • Μενού: Επιστρέψτε στην οθόνη Λεπτομέρειες Ηχογράφησης.