Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Ποιες Γλώσσες Είναι Διαθέσιμες στο Apple TV;

Ποιες Γλώσσες Είναι Διαθέσιμες στο Apple TV;

Δείτε τον κατάλογο με τις γλώσσες που είναι διαθέσιμες στο Apple TV. Για να αλλάξετε γλώσσα, πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις στην αρχική οθόνη και χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Επιλογή Γλώσσας.