Το τμήμα Ηχογραφήσεις περιέχει αρκετές συλλογές ηχογραφήσεων, όπως μουσική, δράματα και δραματοποιημένες Βιβλικές αναγνώσεις.

(Σημείωση: Το τηλεχειριστήριό σας μπορεί να μην έχει την ίδια εμφάνιση με αυτό που χρησιμοποιείται σε αυτές τις αναλυτικές οδηγίες.)

Στην αρχική οθόνη επιλέξτε Ηχογραφήσεις για να δείτε τις διαθέσιμες συλλογές ηχογραφήσεων. Για να βρείτε και να ακούσετε τις ηχογραφήσεις, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 Πώς να Ακούσετε μια Ηχογράφηση

Κάθε σειρά αντιπροσωπεύει μια συλλογή ηχογραφήσεων. Το όνομα της συλλογής εμφανίζεται πάνω από τη σειρά.

 • Πάνω και Κάτω: Πλοηγηθείτε σε μια διαφορετική συλλογή.

 • Αριστερά και Δεξιά: Δείτε όλες τις ηχογραφήσεις μιας συλλογής.

Πατήστε Επιλογή για να διαλέξετε το επιλεγμένο πρόγραμμα και να φορτώσετε την οθόνη Λεπτομέρειες Ηχογράφησης.

Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

 • Έναρξη: Ακούστε την ηχογράφηση από την αρχή.

 • Αναπαραγωγή Όλων: Ακούστε όλες τις ηχογραφήσεις της συγκεκριμένης συλλογής, αρχίζοντας απο την ηχογράφηση που φαίνεται στην οθόνη. Όταν τελειώσουν όλες οι ηχογραφήσεις της συλλογής, η αναπαραγωγή θα σταματήσει.

 • Συνέχιση: Συνεχίστε την αναπαραγωγή της ηχογράφησης από το σημείο που είχατε σταματήσει την προηγούμενη φορά.

Η σειρά κάτω από τις Λεπτομέρειες Ηχογράφησης εμφανίζει άλλα βίντεο της ίδιας συλλογής. Πατήστε Κάτω για να μπείτε στη συλλογή ή Πάνω για να επιστρέψετε στις Λεπτομέρειες Ηχογράφησης.

 Πώς να Ακούσετε μια Συλλογή Ηχογραφήσεων

Εκτός από μεμονωμένες ηχογραφήσεις, μπορείτε να ακούσετε και μια ολόκληρη συλλογή ηχογραφήσεων. Πλοηγηθείτε στη συλλογή που θέλετε να ακούσετε και μετά επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

 • Αναπαραγωγή Όλων: Ακούστε όλες τις ηχογραφήσεις της συλλογής αρχίζοντας από την πρώτη.

 • Τυχαία σειρά: Ακούστε όλες τις ηχογραφήσεις της συλλογής με τυχαία σειρά.

Όταν τελειώσουν όλες οι ηχογραφήσεις της συλλογής, η αναπαραγωγή θα σταματήσει.

 Πώς να Ελέγχετε την Αναπαραγωγή μιας Ηχογράφησης

Ενώ ακούτε μια ηχογράφηση, μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή με το τηλεχειριστήριο Amazon Fire TV ως εξής:

 • Έναρξη/Παύση: Σταματήστε την ηχογράφηση. Πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

 • Μπροστά: Πηγαίνετε γρήγορα προς τα εμπρός στο πρόγραμμα της ηχογράφησης. Πατήστε Έναρξη για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

 • Πίσω: Πηγαίνετε γρήγορα προς τα πίσω την ηχογράφηση. Πατήστε Έναρξη για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

 • Επιστροφή: Επιστρέψτε στην οθόνη Ηχογραφήσεις.