Χρειάζεται να δηλώσετε έναν τρόπο πληρωμής στον λογαριασμό Amazon ώστε να αγοράζετε εφαρμογές από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Για να αποκτήσετε δωρεάν εφαρμογές χωρίς να δηλώσετε τρόπο πληρωμής, επισκεφτείτε το τμήμα Help & Customer Service της Amazon.