Δείτε τον κατάλογο με τις γλώσσες που είναι διαθέσιμες στο Amazon Fire TV. Για να αλλάξετε γλώσσα, πηγαίνετε στην επιλογή Settings στην αρχική οθόνη και χρησιμοποιήστε την επιλογή Select a Language.