Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ JW.ORG

Χρησιμοποιήστε τη Γραφή Μελέτης

Χρησιμοποιήστε τη Γραφή Μελέτης

Η Μετάφραση Νέου Κόσμου [Έκδοση Μελέτης (στην αγγλική)] περιλαμβάνει βελτιωμένα εργαλεία μελέτης, όπως τα εξής:

 • Γενική εικόνα, ή περίληψη περιεχομένων, για κάθε βιβλίο της Γραφής

 • Σημειώσεις μελέτης για ένα εδάφιο

 • Υποσημειώσεις σε λέξεις ή φράσεις

 • Παραπομπές σε κατηγορίες

 • Πολυμέσα (εικόνες και βίντεο)

 • Παραρτήματα που περιλαμβάνουν χάρτες, πίνακες και άλλο υλικό έρευνας

 • Ηχογραφημένη ανάγνωση κάθε κεφαλαίου

 • Αποδόσεις εδαφίων άλλων μεταφράσεων

Η έκδοση μελέτης του βιβλίου του Ματθαίου έγινε διαθέσιμη στην αγγλική τον Οκτώβριο του 2015. Κάθε φορά που ολοκληρώνεται η ύλη μελέτης για ένα βιβλίο, προστίθεται περιεχόμενο.

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη Γραφή Μελέτης.

Πλοηγηθείτε σε ένα βιβλίο και ένα κεφάλαιο

 Από την αρχική σελίδα του ιστότοπου στην αγγλική, επιλέξτε LIBRARY > ONLINE BIBLE (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ > Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) και μετά New World Translation of the Holy Scriptures (Study Edition) πατώντας στο εξώφυλλο ή στο κείμενο συνδέσμου για να ανοίξει η σελίδα Πίνακας Περιεχομένων.

 • Το εικονίδιο πετράδι δείχνει ότι, για αυτό το βιβλίο της Γραφής, υπάρχει επιπρόσθετη ύλη μελέτης.

 • Το εικονίδιο ακουστικά δείχνει ότι, για αυτό το βιβλίο της Γραφής, υπάρχουν ηχογραφήσεις.

 • Επιλέξτε το εικονίδιο Προβολή Πλέγματος για να δείτε τα βιβλία της Γραφής σε συμπιεσμένη μορφή πλέγματος. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη προβολή.

 • Επιλέξτε το εικονίδιο Προβολή Καταλόγου για να δείτε τα βιβλία της Γραφής σε κάθετο κατάλογο, με τις Εβραϊκές-Αραμαϊκές Γραφές και τις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές σε διαφορετικές στήλες.

Επίσης, υπάρχουν σύνδεσμοι για επιπρόσθετη ύλη, όπως για το γλωσσάριο, τα παραρτήματα και τα πολυμέσα (εικόνες και βίντεο).

Χρησιμοποιήστε έναν από τους παρακάτω τρόπους για να ανοίξετε ένα βιβλίο και ένα κεφάλαιο.

1ος Τρόπος: Επιλέξτε ένα βιβλίο από τη σελίδα Πίνακας Περιεχομένων. Η σελίδα που προκύπτει περιλαμβάνει τον κατάλογο των κεφαλαίων, περίληψη περιεχομένων του βιβλίου και εικονίδια για τα εξής επιπρόσθετα χαρακτηριστικά (η επιπρόσθετη ύλη μελέτης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το βιβλίο που επιλέγετε):

 • Εισαγωγή στο βιβλίο, μαζί με εισαγωγικό βίντεο αν είναι διαθέσιμο.

 • Περίληψη περιεχομένων του βιβλίου.

 • Πολυμέσα για το βιβλίο, με σχετικές εικόνες και βίντεο.

Επιλέξτε το κεφάλαιο που θέλετε να μελετήσετε.

2ος Τρόπος: Χρησιμοποιήστε τους πτυσσόμενους καταλόγους στο πάνω μέρος της σελίδας (Select, πάνω αριστερά) για να επιλέξετε βιβλίο και κεφάλαιο.

Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία μελέτης για ένα κεφάλαιο

 Το κείμενο του κεφαλαίου είναι στο Πλαίσιο Ανάγνωσης στα αριστερά της οθόνης και το Πλαίσιο Μελέτης στα δεξιά. Σε μικρότερες φορητές συσκευές, το Πλαίσιο Μελέτης αρχικά δεν φαίνεται, αλλά εμφανίζεται στην οθόνη όταν πατήσετε τον αριθμό κάποιου εδαφίου, το σύμβολο μιας υποσημείωσης ή το γράμμα κάποιας παραπομπής.

 • Πατήστε τον αριθμό ενός κεφαλαίου ή εδαφίου για να δείτε ύλη μελέτης που σχετίζεται με αυτό.

 • Πατήστε το σύμβολο της υποσημείωσης για να δείτε την υποσημείωση που σχετίζεται με μια λέξη ή φράση.

 • Πατήστε το γράμμα μιας παραπομπής ώστε αυτή να εμφανιστεί στο Πλαίσιο Μελέτης και να φανεί το κείμενο του εδαφίου.

 • Για να ακούσετε την ηχογράφηση ενός κεφαλαίου αρχίζοντας από συγκεκριμένο εδάφιο, κάντε κλικ στο κείμενο αυτού του εδαφίου και μετά πατήστε το εικονίδιο Αναπαραγωγή.

 • Για να ακούσετε την ηχογράφηση από την αρχή του κεφαλαίου, πατήστε Αναπαραγωγή στην μπάρα αναπαραγωγής στο πάνω μέρος της σελίδας.

 • Για να κάνετε παύση της ηχογράφησης, πατήστε Παύση στην μπάρα αναπαραγωγής στο πάνω μέρος της σελίδας.

 • Πατήστε το εικονίδιο Πετράδια στο Πλαίσιο Μελέτης για να δείτε σημειώσεις μελέτης, υποσημειώσεις, παραπομπές και πολυμέσα για το συγκεκριμένο κεφάλαιο (το εικονίδιο Πετράδια εμφανίζεται ως προεπιλογή όταν ανοίγετε ένα κεφάλαιο).

 • Πατήστε το εικονίδιο Εναλλακτικές Αποδόσεις στο Πλαίσιο Μελέτης για να δείτε εναλλακτικές αποδόσεις ενός εδαφίου.

 • Πατήστε το εικονίδιο Παραπομπές στο Πλαίσιο Μελέτης για να δείτε κατάλογο όλων των παραπομπών του συγκεκριμένου κεφαλαίου ανά κατηγορία.

Εικονίδιο Πετράδια

Το εικονίδιο Πετράδια σε ένα κεφάλαιο αρχίζει με το σημείο της περίληψης περιεχομένων του συγκεκριμένου βιβλίου που καλύπτει αυτό το κεφάλαιο. Αν η περίληψη έχει υποενότητες, πατήστε το συν (+) για να τις δείτε ή το μείον (-) για να τις κρύψετε.

Κάτω από την περίληψη περιεχομένων, για κάθε εδάφιο του συγκεκριμένου κεφαλαίου, μπορεί να εμφανιστούν τα ακόλουθα:

 • Σημειώσεις μελέτης: Ύλη μελέτης για το εδάφιο.

  Επιλέξτε έναν σύνδεσμο για ύλη παραπομπών, όπως για όρους Γλωσσαρίου ή Παραρτήματα, ώστε το κείμενο να εμφανιστεί σε πλαίσιο διαλόγου.

 • Πολυμέσα (Media): Εικόνες ή βίντεο που σχετίζονται με το εδάφιο. Επιλέξτε την εικόνα ή την περιγραφή της για να ανοίξει η Συλλογή Πολυμέσων.

 • Υποσημειώσεις (Footnotes): Επιπρόσθετες πληροφορίες για λέξεις ή φράσεις του εδαφίου.

 • Παραπομπές (Marginal References): Παραπομπές που συνδέονται με λέξεις ή φράσεις του εδαφίου. Πατήστε το συν (+) για να ανοίξει η παραπομπή και να δείτε το εδάφιο ή το μείον (-) για να κλείσετε την παραπομπή και να κρυφτεί το εδάφιο.

Στο Πλαίσιο Ανάγνωσης, επιλέξτε τον αριθμό του εδαφίου, το σύμβολο της υποσημείωσης ή το γράμμα της παραπομπής για να εμφανιστεί η σχετική ύλη μελέτης στο Πλαίσιο Μελέτης.

Εικονίδιο Εναλλακτικές Αποδόσεις

Το εικονίδιο Εναλλακτικές Αποδόσεις δείχνει αποδόσεις του συγκεκριμένου εδαφίου από άλλες μεταφράσεις της Γραφής. Επιλέξτε κάποιο άλλο εδάφιο στο Πλαίσιο Ανάγνωσης ώστε να δείτε τις αποδόσεις για αυτό.

Εικονίδιο Παραπομπές

Το εικονίδιο Παραπομπές δείχνει τις παραπομπές για το συγκεκριμένο κεφάλαιο σε τρεις κατηγορίες:

 1. Παράλληλες Αφηγήσεις (Parallel Account): Αναφορές του ίδιου γεγονότος σε άλλο βιβλίο ή κεφάλαιο.

 2. Παραθέσεις (Quotation): Γραφικά εδάφια που παρατίθενται στο συγκεκριμένο κεφάλαιο.

 3. Γενικά (General): Εδώ μπορεί να περιλαμβάνονται άλλες αναφορές στο ίδιο πρόσωπο ή μέρος, μια παρόμοια φράση, μια εκπλήρωση προφητείας ή η εξέταση μιας σχετικής Γραφικής αρχής.

Σε κάθε περίπτωση, πατήστε το συν (+) για να ανοίξουν όλες οι παραπομπές του εδαφίου και να δείτε το Γραφικό κείμενο ή το μείον (-) για να κλείσετε τις παραπομπές και να κρυφτεί το Γραφικό εδάφιο.

Επιλέξτε το κουτάκι Επισήμανση Όλων (Highlight All) δίπλα στην κατηγορία, για να επισημανθούν όλες οι παραπομπές της συγκεκριμένης κατηγορίας στο Πλαίσιο Ανάγνωσης. Αυτό ίσως είναι χρήσιμο, για παράδειγμα, αν θέλετε να προσδιορίσετε τα σημεία στα οποία ένας συγγραφέας των Ελληνικών Χριστιανικών Γραφών παρέθεσε από τις Εβραϊκές Γραφές.

Δείτε εικόνες και βίντεο για ένα βιβλίο

 Η Συλλογή Πολυμέσων είναι μια συλλογή από εικόνες και βίντεο που σχετίζονται με κάθε βιβλίο. Τα πολυμέσα εμφανίζονται με τη σειρά αναφοράς τους μέσα στο βιβλίο. Πλοηγηθείτε στη Συλλογή Πολυμέσων με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • Επιλέξτε μια εικόνα στο Πλαίσιο Μελέτης.

 • Στη σελίδα Πίνακας Περιεχομένων ή στον πτυσσόμενο κατάλογο πλοήγησης, επιλέξτε Συλλογή Πολυμέσων (Media Gallery).

Η Συλλογή Πολυμέσων έχει τρία μέρη:

 1. Εικόνες ή βίντεο. Πατήστε το Αριστερό Βέλος ή το Δεξί Βέλος για να δείτε το προηγούμενο ή το επόμενο.

 2. Λεζάντα με περιγραφή της εικόνας και κατάλογο άλλων εδαφίων που, στο Πλαίσιο Μελέτης, παραπέμπουν στην ίδια εικόνα.

  Σε μικρότερες φορητές συσκευές, πατήστε το Πάνω Βέλος για να εμφανιστεί η λεζάντα πάνω από την εικόνα ή το Κάτω Βέλος για να κρυφτεί η λεζάντα.

 3. Γραμμή πολυμέσων σε μικρογραφία. Πατήστε το Αριστερό Βέλος ή το Δεξί Βέλος για να δείτε περισσότερα. Επιλέξτε μια μικρογραφία για να δείτε την αντίστοιχη εικόνα ή βίντεο.

Αν επιλέξετε εικόνα με λεζάντα, πατήστε το εικονίδιο Αναπαραγωγή για να ακούσετε την ηχογράφηση της λεζάντας.

Αν επιλέξετε βίντεο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ελέγχου του βίντεο για να κάνετε αναπαραγωγή ή παύση του βίντεο ή για να το δείτε σε πλήρη οθόνη.

Χρησιμοποιήστε την περίληψη περιεχομένων, το γλωσσάριο ή τα παραρτήματα

Υπάρχουν δύο τρόποι για να πλοηγηθείτε σε αυτά τα έργα αναφοράς:

 •   Επιλέξτε τον σύνδεσμο αναφοράς στο Πλαίσιο Μελέτης.

 • Επιλέξτε ένα από αυτά τα έργα αναφοράς από τη σελίδα του Πίνακα Περιεχομένων ή τον πτυσσόμενο κατάλογο πλοήγησης.

Οι περιλήψεις περιεχομένων σε μερικά βιβλία εμφανίζονται πιο αναλυτικά. Πατήστε το συν (+) για να ανοίξει η περίληψη ή το μείον (-) για να κλείσει.

Ορισμένα παραρτήματα εμφανίζουν την ύλη με δύο τρόπους—ως μία εικόνα (της αντίστοιχης τυπωμένης σελίδας από τη Μετάφραση Νέου Κόσμου) ή ως κείμενο με ξεχωριστές εικόνες.

 • Δείτε την ύλη ως εικόνα. Επιλέξτε την εικόνα για να ανοίξει με την Προβολή Εικόνων.

 • Δείτε την ύλη ως κείμενο με ξεχωριστές εικόνες. Αυτή η μορφή σάς επιτρέπει να πατάτε τους συνδέσμους εδαφίων ή έργων αναφοράς και να βλέπετε το κείμενό τους στο Πλαίσιο Μελέτης.