Δείτε το jw.org σε μια άλλη γλώσσα ή δείξτε το jw.org σε κάποιον στη δική του γλώσσα.