Στις 20 Ιανουαρίου 2019, στο Κεσόν Σίτι των Φιλιππίνων, κυκλοφόρησε η αναθεωρημένη έκδοση της Μετάφρασης Νέου Κόσμου στην ταγκαλόγκ. Η Μετάφραση Νέου Κόσμου έχει μεταφραστεί ολόκληρη ή εν μέρει σε 179 γλώσσες, μεταξύ των οποίων είναι και 19 πλήρεις αναθεωρήσεις που βασίστηκαν στην έκδοση του 2013.