Μετάβαση στο περιεχόμενο

29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΤΙ ΝΕΟ ΥΠΑΡΧΕΙ

Η Αγία Γραφή Τίθεται σε Κυκλοφορία στην Ποναπική, στη Δανική, στη Νορβηγική και στη Σουηδική

Η Αγία Γραφή Τίθεται σε Κυκλοφορία στην Ποναπική, στη Δανική, στη Νορβηγική και στη Σουηδική

Η Μετάφραση Νέου Κόσμου των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών τέθηκε σε κυκλοφορία στην ποναπική στις 28 Ιανουαρίου 2018, στο νησί Πόνπεϊ της Μικρονησίας. Την προηγούμενη μέρα, στο Χέρλουφμαουλε της Δανίας, τέθηκε σε κυκλοφορία η αναθεωρημένη έκδοση της Μετάφρασης Νέου Κόσμου στη δανική, στη νορβηγική και στη σουηδική. Η Μετάφραση Νέου Κόσμου έχει μεταφραστεί ολόκληρη ή εν μέρει σε 163 γλώσσες, στις οποίες περιλαμβάνονται και 12 πλήρεις αναθεωρήσεις που βασίστηκαν στην έκδοση του 2013.