Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

31 ΜΑΪΟΥ 2016
ΤΙ ΝΕΟ ΥΠΑΡΧΕΙ

Διευρύνεται η Λειτουργία της Διαδικτυακής Συνεισφοράς

Διευρύνεται η Λειτουργία της Διαδικτυακής Συνεισφοράς

Οι συνεισφορές για την υποστήριξη των παγκόσμιων θρησκευτικών και ανθρωπιστικών μας δραστηριοτήτων μπορούν πλέον να γίνονται διαδικτυακά από περισσότερες χώρες. Πληροφορίες για το πώς μπορείτε να κάνετε μια συνεισφορά στην περιοχή σας θα βρείτε στη σελίδα Πώς να Κάνετε μια Συνεισφορά για το Παγκόσμιο Έργο.