Συνεισφορές για την υποστήριξη των ετήσιων συνελεύσεων των Μαρτύρων του Ιεχωβά μπορούν να γίνουν τώρα διαδικτυακά σε διάφορες χώρες. Όσοι επιλέξουν να συνεισφέρουν μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα Πώς να Κάνετε μια Συνεισφορά για το Παγκόσμιο Έργο.