Η λειτουργία αναζήτησης είναι τώρα διαθέσιμη στο JW Broadcasting, τόσο στη διαδικτυακή έκδοση όσο και στο Amazon Fire TV. Αυτή η λειτουργία θα προστεθεί αργότερα στο Roku TV και στο Apple TV. Για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, δείτε τις αναλυτικές οδηγίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο.