Μετάβαση στο περιεχόμενο

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων​—Ιταλία

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων​—Ιταλία

Όταν ένα άτομο γίνεται ευαγγελιζόμενος, αναγνωρίζει ότι η παγκόσμια θρησκευτική οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά—στην οποία περιλαμβάνεται η τοπική εκκλησία των Μαρτύρων του Ιεχωβά, το τοπικό γραφείο τμήματος και παρόμοιες συνεργαζόμενες οργανώσεις των Μαρτύρων του Ιεχωβά—χρησιμοποιεί με νόμιμο τρόπο τα προσωπικά του δεδομένα σε αρμονία με τα έννομα θρησκευτικά της συμφέροντα. Οι ευαγγελιζόμενοι παρέχουν πρόθυμα προσωπικά δεδομένα στην εκκλησία τους όπως περιγράφεται στο βιβλίο Οργανωμένοι για να Κάνουμε το Θέλημα του Ιεχωβά προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν σε θρησκευτικές δραστηριότητες σε σχέση με τη λατρεία τους και να μπορούν να λαβαίνουν πνευματική υποστήριξη.—1 Πέτρου 5:2.

Οι ευαγγελιζόμενοι μπορούν να παρέχουν επιπρόσθετα προσωπικά δεδομένα σε Μάρτυρες του Ιεχωβά καθώς συμμετέχουν σε άλλες θρησκευτικές δραστηριότητες. Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, το φύλο, την ημερομηνία βαφτίσματος, τα στοιχεία επικοινωνίας ή πληροφορίες που σχετίζονται με την πνευματική ευημερία, τη δραστηριότητα στη διακονία αγρού ή διάφορους ρόλους που υπάρχουν στους Μάρτυρες του Ιεχωβά. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν πληροφορίες που θα αποκάλυπταν τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του ευαγγελιζομένου και μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Η χρήση των προσωπικών δεδομένων μπορεί να σημαίνει τη συλλογή, την καταχώριση, την οργάνωση, τη διάρθρωση και την αποθήκευση αυτών των δεδομένων καθώς και παρόμοιες πράξεις που εκτελούνται σε αυτά τα δεδομένα.

Ο Νόμος Προστασίας Δεδομένων σε αυτή τη χώρα είναι ο:

Κώδικας Προστασίας Δεδομένων, Νομοθετικό Διάταγμα Αρ. 196/2003, όπως τροποποιήθηκε από το Νομοθετικό Διάταγμα Αρ. 101 της 10ης Αυγούστου 2018, και Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Βάσει αυτού του Νόμου Προστασίας Δεδομένων, οι ευαγγελιζόμενοι συναινούν στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων από τους Μάρτυρες του Ιεχωβά για θρησκευτικούς σκοπούς, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

  • συμμετοχή σε οποιαδήποτε συνάθροιση μιας τοπικής εκκλησίας των Μαρτύρων του Ιεχωβά και σε οποιαδήποτε εθελοντική δραστηριότητα ή έργο·

  • επιλογή συμμετοχής σε συνάθροιση ή συνέλευση, η οποία καταγράφεται και μεταδίδεται για την πνευματική διδασκαλία των Μαρτύρων του Ιεχωβά παγκόσμια·

  • παρουσίαση οποιουδήποτε διορισμού ή εκπλήρωση οποιουδήποτε άλλου ρόλου σε μια εκκλησία, κάτι που περιλαμβάνει την ανάρτηση του ονόματος του ευαγγελιζομένου και του διορισμού του στον πίνακα ανακοινώσεων μιας Αίθουσας Βασιλείας των Μαρτύρων του Ιεχωβά·

  • τήρηση της Κάρτας Ευαγγελιζομένου Εκκλησίας·

  • ποίμανση και φροντίδα από τους πρεσβυτέρους των Μαρτύρων του Ιεχωβά (Πράξεις 20:28· Ιακώβου 5:14, 15

  • καταγραφή στοιχείων έκτακτης επικοινωνίας για χρήση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται για απροσδιόριστη περίοδο χρόνου, για όσο διάστημα ισχύουν οι σκοποί που αναφέρονται παραπάνω ή άλλοι νόμιμοι σκοποί. Αν ένας ευαγγελιζόμενος επιλέξει να μην υπογράψει το έντυπο Ενημέρωση και Συναίνεση για τη Χρήση Προσωπικών Δεδομένων, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά πιθανόν να μην είναι σε θέση να αξιολογήσουν την καταλληλότητα του ευαγγελιζόμενου για την εκπλήρωση συγκεκριμένων ρόλων μέσα στην εκκλησία ή για τη συμμετοχή του σε συγκεκριμένες θρησκευτικές δραστηριότητες.

Τα προσωπικά δεδομένα δύνανται να σταλούν, όταν είναι απαραίτητο και κατάλληλο, σε οποιαδήποτε συνεργαζόμενη οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Οι ευαγγελιζόμενοι κατανοούν ότι κάποιες συνεργαζόμενες οργανώσεις των Μαρτύρων του Ιεχωβά μπορεί να βρίσκονται σε χώρες των οποίων οι νόμοι παρέχουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας δεδομένων, τα οποία δεν αντιστοιχούν πάντα στο επίπεδο προστασίας δεδομένων που υφίσταται στη χώρα από την οποία αποστέλλονται. Ωστόσο, οι ευαγγελιζόμενοι κατανοούν ότι οποιοιδήποτε παραλήπτες των προσωπικών τους δεδομένων, που μπορεί να περιλαμβάνουν συνεργαζόμενες οργανώσεις στα παγκόσμια κεντρικά γραφεία των Μαρτύρων του Ιεχωβά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, θα χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα μόνο σε αρμονία με την Παγκόσμια Πολιτική Προστασίας Δεδομένων των Μαρτύρων του Ιεχωβά.

Οι ευαγγελιζόμενοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας και το δικαίωμα διόρθωσης οποιωνδήποτε ανακριβειών που αφορούν τα προσωπικά τους δεδομένα τα οποία διατηρούνται από τους Μάρτυρες του Ιεχωβά. Οι ευαγγελιζόμενοι μπορούν να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή τους αναφορικά με συγκεκριμένες μελλοντικές χρήσεις των προσωπικών τους δεδομένων. Αν ένας ευαγγελιζόμενος ανακαλέσει τη συναίνεσή του για τη χρήση προσωπικών δεδομένων, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά μπορεί να έχουν το δικαίωμα να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν κάποια προσωπικά δεδομένα χωρίς τέτοια συναίνεση, βάσει των νόμιμων θρησκευτικών σκοπών της διατήρησης και της διαχείρισης των πληροφοριών των μελών των Μαρτύρων του Ιεχωβά παγκόσμια ή βάσει άλλου νόμιμου λόγου που προβλέπεται στο Νόμο Προστασίας Δεδομένων. Οι ευαγγελιζόμενοι γνωρίζουν ότι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας στην οποία διαμένουν επί του παρόντος.

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν υιοθετήσει διάφορες διαδικαστικές και τεχνικές εγγυήσεις, σε αρμονία με τον Νόμο Προστασίας Δεδομένων, προκειμένου να προστατεύσουν τα προσωπικά δεδομένα. Οι ευαγγελιζόμενοι κατανοούν ότι τα προσωπικά τους δεδομένα θα είναι προσβάσιμα μόνο από περιορισμένο αριθμό εξουσιοδοτημένων ατόμων για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών.

Οποιαδήποτε ερωτήματα προς τον αρμόδιο υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μπορούν να σταλούν μέσω e-mail στη διεύθυνση:

DataProtectionOfficer.IT@jw.org.

Οι ευαγγελιζόμενοι κατανοούν ότι η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων στη χώρα όπου διαμένουν, και όπου προβλέπεται, των εκπροσώπων του και του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, μπορούν να βρεθούν στη σελίδα Επαφές για την Προστασία Δεδομένων του jw.org.

Είναι πιθανό να αλλάζει από καιρό σε καιρό η τακτική μας για τα προσωπικά δεδομένα λόγω αλλαγών στις θρησκευτικές μας δραστηριότητες, τη νομοθεσία ή τη φύση της τεχνολογίας. Αν χρειαστεί ποτέ να αλλάξει η παρούσα σελίδα Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων, θα αναρτήσουμε αυτές τις αλλαγές σε αυτή τη σελίδα ώστε οι ευαγγελιζόμενοι να είναι πάντοτε ενήμεροι για το ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε. Παρακαλούμε να ελέγχετε από καιρό σε καιρό για τυχόν αλλαγές σε αυτή τη σελίδα.