Μετάβαση στο περιεχόμενο

Cookies και Παρόμοιες Τεχνολογίες που Χρησιμοποιεί το WOL.JW.ORG

Cookies και Παρόμοιες Τεχνολογίες που Χρησιμοποιεί το WOL.JW.ORG

Υπάρχουν διάφοροι τύποι cookies οι οποίοι επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες και σε γενικές γραμμές βελτιώνουν την περιήγησή σας στον ιστότοπο. Ακολουθούν παραδείγματα όσον αφορά το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Ονομασία Cookie(s)

Σκοπός

Διάρκεια *

Είδος

fontScale

Επιτρέπει σε κάποιον να επιλέξει το μέγεθος της γραμματοσειράς του ιστότοπου.

1 χρόνος

Cookies Λειτουργίας

audioPlayer

Επιτρέπει σε κάποιον να έχει ως προεπιλογή την απόκρυψη των εργαλείων ελέγχου αναπαραγωγής ήχου.

1 χρόνος

Cookies Λειτουργίας

audioContinuousPlay

Επιτρέπει σε κάποιον να απενεργοποιήσει τη συνεχόμενη αναπαραγωγή των ηχογραφήσεων σε μια έκδοση.

1 χρόνος

Cookies Λειτουργίας

prox

Επιτρέπει σε κάποιον να αποθηκεύει την προτίμησή του σχετικά με το προεπιλεγμένο πεδίο αναζήτησης.

1 χρόνος

Cookies Λειτουργίας

rank

Επιτρέπει σε κάποιον να αποθηκεύει την προτίμησή του σχετικά με το προεπιλεγμένο είδος ταξινόμησης της αναζήτησης.

1 χρόνος

Cookies Λειτουργίας

syncrsconf

Μία από τις αρκετές ρυθμίσεις που επιτρέπουν σε κάποιον να επιλέγει μια βιβλιοθήκη ως προεπιλογή για την προβολή του περιεχομένου σε διαφορετική γλώσσα.

1 χρόνος

Cookies Λειτουργίας

synclib

Μία από τις αρκετές ρυθμίσεις που επιτρέπουν σε κάποιον να επιλέγει μια βιβλιοθήκη ως προεπιλογή για την προβολή του περιεχομένου σε διαφορετική γλώσσα.

1 χρόνος

Cookies Λειτουργίας

synclang

Μία από τις αρκετές ρυθμίσεις που επιτρέπουν σε κάποιον να επιλέγει μια βιβλιοθήκη ως προεπιλογή για την προβολή του περιεχομένου σε διαφορετική γλώσσα.

1 χρόνος

Cookies Λειτουργίας

synclocale

Μία από τις αρκετές ρυθμίσεις που επιτρέπουν σε κάποιον να επιλέγει μια βιβλιοθήκη ως προεπιλογή για την προβολή του περιεχομένου σε διαφορετική γλώσσα.

1 χρόνος

Cookies Λειτουργίας

synclangsym

Μία από αρκετές ρυθμίσεις που επιτρέπουν σε κάποιον να επιλέγει μια βιβλιοθήκη ως προεπιλογή για την προβολή του περιεχομένου σε διαφορετική γλώσσα.

1 χρόνος

Cookies Λειτουργίας

synclangscript

Μία από τις αρκετές ρυθμίσεις που επιτρέπουν σε κάποιον να επιλέγει μια βιβλιοθήκη ως προεπιλογή για την προβολή του περιεχομένου σε διαφορετική γλώσσα.

1 χρόνος

Cookies Λειτουργίας

syncdir

Μία από αρκετές ρυθμίσεις που επιτρέπουν σε κάποιον να επιλέγει μια βιβλιοθήκη ως προεπιλογή για την προβολή του περιεχομένου σε διαφορετική γλώσσα.

1 χρόνος

Cookies Λειτουργίας

rsconf

Μία από τις αρκετές ρυθμίσεις που επιτρέπουν σε κάποιον να επιλέγει μια βιβλιοθήκη ως προεπιλογή για το περιεχόμενο.

1 χρόνος

Cookies Λειτουργίας

lib

Μία από αρκετές ρυθμίσεις που επιτρέπουν σε κάποιον να επιλέγει μια βιβλιοθήκη ως προεπιλογή για το περιεχόμενο.

1 χρόνος

Cookies Λειτουργίας

lang

Μία από τις αρκετές ρυθμίσεις που επιτρέπουν σε κάποιον να επιλέγει μια βιβλιοθήκη ως προεπιλογή για το περιεχόμενο.

1 χρόνος

Cookies Λειτουργίας

locale

Μία από αρκετές ρυθμίσεις που επιτρέπουν σε κάποιον να επιλέγει μια βιβλιοθήκη ως προεπιλογή για το περιεχόμενο.

1 χρόνος

Cookies Λειτουργίας

ckLang

Μία από τις αρκετές ρυθμίσεις που επιτρέπουν σε κάποιον να επιλέγει μια βιβλιοθήκη ως προεπιλογή για το περιεχόμενο.

1 χρόνος

Cookies Λειτουργίας

dir

Μία από τις αρκετές ρυθμίσεις που επιτρέπουν σε κάποιον να επιλέγει μια βιβλιοθήκη ως προεπιλογή για το περιεχόμενο.

1 χρόνος

Cookies Λειτουργίας

script

Μία από αρκετές ρυθμίσεις που επιτρέπουν σε κάποιον να επιλέγει μια βιβλιοθήκη ως προεπιλογή για το περιεχόμενο.

1 χρόνος

Cookies Λειτουργίας

rb

Επιτρέπει σε κάποιον να επιλέξει την προβολή κειμένου ruby (οδηγός προφοράς) όταν είναι διαθέσιμο.

1 χρόνος

Cookies Λειτουργίας

rbMsg

Επιτρέπει σε κάποιον να απορρίψει το μήνυμα σχετικά με τη διαθεσιμότητα κειμένου ruby (οδηγός προφοράς).

1 χρόνος

Cookies Λειτουργίας

glossaryFilter

Επιτρέπει σε κάποιον να αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις φιλτραρίσματος σε όρους του γλωσσαρίου.

1 χρόνος

Cookies Λειτουργίας

audioLanguage

Μία από τις αρκετές ρυθμίσεις που επιτρέπουν σε κάποιον την αποθήκευση της προτιμώμενης γλώσσας για αναπαραγωγή ήχου.

1 χρόνος

Cookies Λειτουργίας

audioLanguageName

Μία από τις αρκετές ρυθμίσεις που επιτρέπουν σε κάποιον την αποθήκευση της προτιμώμενης γλώσσας για αναπαραγωγή ήχου.

1 χρόνος

Cookies Λειτουργίας

showStudy

Επιτρέπει σε κάποιον να επιλέξει αν θα εμφανίζεται το βοηθητικό πλαίσιο μελέτης όταν ανοίγει μια σελίδα περιεχομένου.

1 χρόνος

Cookies Λειτουργίας

binavview

Επιτρέπει σε κάποιον να επιλέξει τη μορφή με την οποία θα εμφανίζεται το πλέγμα πλοήγησης της Αγίας Γραφής.

1 χρόνος

Cookies Λειτουργίας

oldIe

Επιτρέπει σε κάποιον που χρησιμοποιεί παλιότερες εκδόσεις του Internet Explorer να καταδείξει πως έχει δει την ειδοποίηση ότι χρησιμοποιεί παλιότερη έκδοση του IE.

1 χρόνος

Cookies Λειτουργίας

preferredVideoResolution

Επιτρέπει σε κάποιον να αποθηκεύσει την προτιμώμενη ποιότητα βίντεο.

1 χρόνος

Cookies Λειτουργίας

mru

Επιτρέπει σε κάποιον να δει έναν κατάλογο με τις βιβλιοθήκες που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

Βλέπε επίσης Cookies και Παρόμοιες Τεχνολογίες Που Χρησιμοποιούν Αρκετοί από τους Ιστότοπούς Μας.

^ παρ. 6 Όταν η διάρκεια ορίζεται ως «Απροσδιόριστη (local storage)», αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης αντί ως cookie. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται με αυτόν τον τρόπο διατηρούνται επ’ άπειρον, εκτός και αν ο χρήστης καθαρίσει τα αποθηκευμένα δεδομένα από το πρόγραμμα περιήγησης.