Μετάβαση στο περιεχόμενο

Cookies και Παρόμοιες Τεχνολογίες που Χρησιμοποιεί το TV.JW.ORG

Cookies και Παρόμοιες Τεχνολογίες που Χρησιμοποιεί το TV.JW.ORG

Υπάρχουν διάφοροι τύποι cookies οι οποίοι επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες και σε γενικές γραμμές βελτιώνουν την περιήγησή σας στον ιστότοπο. Ακολουθούν παραδείγματα όσον αφορά το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Ονομασία Cookie(s)

Σκοπός

Διάρκεια a

Τύπος

INSIGHT_CLIENT_ID, SESSION_COUNT, insight-${featureID}-usageInfo

Χρησιμοποιείται για να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιεί κάποιος τον ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε τις εν λόγω πληροφορίες για τη σύνταξη εκθέσεων και για τη βελτίωση της λειτουργίας του ιστότοπου. Οι πληροφορίες συλλέγονται σε ανώνυμη μορφή και περιλαμβάνουν το είδος τους προγράμματος περιήγησης και της συσκευής που χρησιμοποιεί το άτομο, την τοποθεσία από όπου επισκέπτεται τον ιστότοπο, πόσες φορές έχει επισκεφτεί τον ιστότοπο ή έχει χρησιμοποιήσει κάποια λειτουργία του και πόσον χρόνο ασχολείται με συγκεκριμένες λειτουργίες του ιστότοπου.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Ανάλυσης

LANGUAGE

Επιτρέπει σε κάποιον να μεταφερθεί αυτόματα στη γλώσσα ιστότοπου που είχε επιλέξει προηγούμενη φορά για https://tv.jw.org/

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

FAVORITE_CHANNEL

Επιτρέπει την αυτόματη αναπαραγωγή του αγαπημένου καναλιού του ατόμου όταν επιλέξει τη «Ροή Βίντεο».

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

LAST_STREAMING_CHANNEL

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το FAVORITE_CHANNEL. Επιτρέπει σε κάποιον να επιστρέψει στο τελευταίο κανάλι που παρακολούθησε αν η προτίμησή του για το αγαπημένο κανάλι είναι “το κανάλι που παρακολούθησε την τελευταία φορά”.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

MEDIA:${mediaID}

Επιτρέπει σε κάποιον να συνεχίσει την αναπαραγωγή μιας ηχογράφησης ή ενός βίντεο από εκεί που έμεινε την προηγούμενη φορά.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

PREFERRED_RESOLUTION

Επιτρέπει σε κάποιον να παρακολουθεί υλικό αυτόματα στην ανάλυση που προτιμάει.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

SUBTITLES

Επιτρέπει σε κάποιον να έχει αυτόματα ενεργοποιημένους ή απενεργοποιημένους τους υποτίτλους στα βίντεο.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

Βλέπε επίσης Cookies και Παρόμοιες Τεχνολογίες που Χρησιμοποιούν Αρκετοί από τους Ιστότοπούς Μας.

a Όταν η διάρκεια ορίζεται ως «Απροσδιόριστη (local storage)», αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης αντί ως cookie. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται με αυτόν τον τρόπο διατηρούνται επ’ άπειρον, εκτός και αν ο χρήστης καθαρίσει τα αποθηκευμένα δεδομένα από το πρόγραμμα περιήγησης.