Μετάβαση στο περιεχόμενο

Cookies και Παρόμοιες Τεχνολογίες που Χρησιμοποιεί το STREAM.JW.ORG

Cookies και Παρόμοιες Τεχνολογίες που Χρησιμοποιεί το STREAM.JW.ORG

Υπάρχουν διάφοροι τύποι cookies οι οποίοι επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες και σε γενικές γραμμές βελτιώνουν την περιήγησή σας στον ιστότοπο. Ακολουθούν παραδείγματα όσον αφορά το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Ονομασία Cookie(s)

Σκοπός

Διάρκεια a

Τύπος

sessionstream

Μας βοηθάει να ταυτοποιήσουμε τους εξουσιοδοτημένους χρήστες.

5 ώρες

Απολύτως Απαραίτητα Cookies

XSRF-TOKEN

Παρέχει προστασία από επιθέσεις πλαστογράφησης αίτησης δεδομένων μεταξύ ιστότοπων.

5 ώρες

Απολύτως Απαραίτητα Cookies

_pk_id.${rand}.${rand}, pk_ref.${rand}.${rand}, _pk_ses.${rand}.${rand}

Χρησιμοποιείται για να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιεί ένα άτομο τον ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε τις εν λόγω πληροφορίες για τη σύνταξη εκθέσεων και για τη βελτίωση της λειτουργίας του ιστότοπου. Οι πληροφορίες συλλέγονται σε ανώνυμη μορφή και περιλαμβάνουν το είδος του προγράμματος περιήγησης και της συσκευής που χρησιμοποιεί το άτομο, την τοποθεσία από όπου επισκέπτεται τον ιστότοπο, πόσες φορές έχει επισκεφτεί τον ιστότοπο ή έχει χρησιμοποιήσει κάποια λειτουργία του και πόσον χρόνο ασχολείται με συγκεκριμένες λειτουργίες του ιστότοπου.

1 χρόνος

Cookies Ανάλυσης

ngStorage-language

Επιτρέπει σε κάποιον να μεταφερθεί αυτόματα στη γλώσσα ιστότοπου που είχε επιλέξει προηγούμενη φορά για το https://stream.jw.org/.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

pusherTransportEncrypted

Επιτρέπει σε κάποιον να λαβαίνει ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο ενόσω χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

branches

Επιτρέπει σε έναν διαχειριστή να διαχειρίζεται υλικό του ιστότοπου για άλλα γραφεία τμήματος.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

member

Χρησιμοποιείται για να αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη στην κρυφή μνήμη του προγράμματος περιήγησής του ώστε να μπορούν να προβάλλονται στο περιβάλλον του χρήστη χωρίς να χρειάζεται να κάνει αυτός επιπλέον επαναλαμβανόμενα αιτήματα για να ανακτήσει τις πληροφορίες.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

ngStorage-username

Επιτρέπει σε κάποιον να επιλέξει να εμφανίζεται αυτόματα το όνομα χρήστη του στη σελίδα Σύνδεση όταν επιστρέφει στον ιστότοπο. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται μόνο αν το επιλέξει κάποιος.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

ngStorage-token

Επιτρέπει σε κάποιον να ανοίγει κανάλια τα οποία είχε ανοίξει προηγούμενη φορά μέσω πρόσκλησης.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

ngStorage-viewType

Επιτρέπει την αυτόματη φόρτωση μιας ιστοσελίδας σε «προβολή καταλόγου» ή «προβολή πλέγματος», ανάλογα με την προβολή που είχε επιλέξει το άτομο κάποια προηγούμενη φορά.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

Βλέπε επίσης Cookies και Παρόμοιες Τεχνολογίες που Χρησιμοποιούν Αρκετοί από τους Ιστότοπούς Μας.

a Όταν η διάρκεια ορίζεται ως «Απροσδιόριστη (local storage)», αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης αντί ως cookie. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται με αυτόν τον τρόπο διατηρούνται επ’ άπειρον, εκτός και αν ο χρήστης καθαρίσει τα αποθηκευμένα δεδομένα από το πρόγραμμα περιήγησης.