Μετάβαση στο περιεχόμενο

Cookies και Παρόμοιες Τεχνολογίες που Χρησιμοποιεί το WWW.JW.ORG

Cookies και Παρόμοιες Τεχνολογίες που Χρησιμοποιεί το WWW.JW.ORG

Υπάρχουν διάφοροι τύποι cookies οι οποίοι επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες και σε γενικές γραμμές βελτιώνουν την περιήγησή σας στον ιστότοπο. Ακολουθούν παραδείγματα όσον αφορά το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Ονομασία Cookie(s)

Σκοπός

Διάρκεια a

Τύπος

insight-${featureID}-usageInfo

Χρησιμοποιείται για να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιεί κάποιος τον ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε τις εν λόγω πληροφορίες για τη σύνταξη εκθέσεων και για τη βελτίωση της λειτουργίας του ιστότοπου. Οι πληροφορίες συλλέγονται σε ανώνυμη μορφή και περιλαμβάνουν το είδος του προγράμματος περιήγησης και της συσκευής που χρησιμοποιεί το άτομο, την τοποθεσία από όπου επισκέπτεται τον ιστότοπο, πόσες φορές έχει επισκεφτεί τον ιστότοπο ή έχει χρησιμοποιήσει κάποια λειτουργία του και πόσον χρόνο ασχολείται με συγκεκριμένες λειτουργίες του ιστότοπου.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Ανάλυσης

ckLang

Επιτρέπει σε κάποιον να μεταφερθεί αυτόματα στη γλώσσα ιστότοπου που είχε επιλέξει προηγούμενη φορά για το https://www.jw.org/.

1 χρόνος

Cookies Λειτουργίας

userPref-${featureID}

Επιτρέπει σε κάποιον να συνεχίσει να χρησιμοποιεί μια λειτουργία την οποία χρησιμοποίησε σε προηγούμενη επίσκεψή του στον ιστότοπο.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

insight-${featureID}-strictlyNecessary

Χρησιμοποιείται για τη συλλογή ανώνυμων πληροφοριών του προγράμματος περιήγησης που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια και τη λειτουργία του ιστότοπου.

Απροσδιόριστη (local storage)

Απολύτως Απαραίτητα Cookies

Βλέπε επίσης Cookies και Παρόμοιες Τεχνολογίες που Χρησιμοποιούν Αρκετοί από τους Ιστότοπούς Μας.

a Όταν η διάρκεια ορίζεται ως «Απροσδιόριστη (local storage)», αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης αντί ως cookie. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται με αυτόν τον τρόπο διατηρούνται επ’ άπειρον, εκτός και αν ο χρήστης καθαρίσει τα αποθηκευμένα δεδομένα από το πρόγραμμα περιήγησης.