Μετάβαση στο περιεχόμενο

Cookies και Παρόμοιες Τεχνολογίες που Χρησιμοποιεί το WWW.JW.ORG

Cookies και Παρόμοιες Τεχνολογίες που Χρησιμοποιεί το WWW.JW.ORG

Υπάρχουν διάφοροι τύποι cookies οι οποίοι επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες και σε γενικές γραμμές βελτιώνουν την περιήγησή σας στον ιστότοπο. Ακολουθούν παραδείγματα όσον αφορά το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Ονομασία Cookie(s)

Σκοπός

Διάρκεια *

Τύπος

insight-${featureID}-usageInfo

Χρησιμοποιείται για να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιεί κάποιος τον ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε τις εν λόγω πληροφορίες για τη σύνταξη εκθέσεων και για τη βελτίωση της λειτουργίας του ιστότοπου. Οι πληροφορίες συλλέγονται σε ανώνυμη μορφή και περιλαμβάνουν το είδος του προγράμματος περιήγησης και της συσκευής που χρησιμοποιεί το άτομο, την τοποθεσία από όπου επισκέπτεται τον ιστότοπο, πόσες φορές έχει επισκεφτεί τον ιστότοπο ή έχει χρησιμοποιήσει κάποια λειτουργία του και πόσον χρόνο ασχολείται με συγκεκριμένες λειτουργίες του ιστότοπου.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Ανάλυσης

ckLang

Επιτρέπει σε κάποιον να μεταφερθεί αυτόματα στη γλώσσα ιστότοπου που είχε επιλέξει προηγούμενη φορά για το https://www.jw.org/.

1 χρόνος

Cookies Λειτουργίας

otherContentLang

Επιτρέπει σε κάποιον να αλλάξει τη γλώσσα στην οποία εμφανίζεται το περιεχόμενο ενός άρθρου στη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε πιο πρόσφατα μέσω του επιλογέα γλώσσας Διαβάστε Στη(ν).

Απροσδιόριστη

Cookies Λειτουργίας

persistentData-ACCESSIBILITY_MODE

Επιτρέπει σε κάποιον να έχει τη λειτουργία προσβασιμότητας του ιστότοπου αυτόματα ενεργή αν την έχει ενεργοποιήσει προηγούμενη φορά.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

persistentData-AutoCompleteFeatured-contentLanguageFilter

Επιτρέπει σε κάποιον να επιλέξει μεταξύ των γλωσσών που χρησιμοποίησε πιο πρόσφατα στον επιλογέα γλώσσας Διαβάστε Στη(ν) του ιστότοπου.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

persistentData-AutoCompleteFeatured

Επιτρέπει σε κάποιον να επιλέξει μεταξύ των γλωσσών που επέλεξε πιο πρόσφατα στον επιλογέα γλώσσας του ιστότοπου.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

persistentData-AutoCompleteFeatured-${fieldID}

Επιτρέπει σε κάποιον να επιλέξει μεταξύ των πιο πρόσφατων επιλογών του στην κορυφή ενός πεδίου με λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

persistentData-${pageType}_VIEW_MODE

Επιτρέπει την αυτόματη φόρτωση μιας ιστοσελίδας σε «προβολή καταλόγου» ή «προβολή πλέγματος», ανάλογα με την προβολή που είχε επιλέξει προηγούμενη φορά το άτομο.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

persistentData-${pageID}${accordionID}

Επιτρέπει να εμφανίζονται τα τμήματα κειμένου της ιστοσελίδας τύπου accordion αυτόματα είτε ανοιχτά είτε κλειστά, ανάλογα με τις επιλογές που έκανε το άτομο κάποια προηγούμενη φορά που επισκέφτηκε την ιστοσελίδα.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

persistentData-slContentToggleControlState

Επιτρέπει σε κάποιον που βλέπει μια ιστοσελίδα νοηματικής γλώσσας να έχει ανοιχτή ή κλειστή τη μορφή της ιστοσελίδας ως κείμενο, ανάλογα με τις προτιμήσεις του.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

persistentData-mid${pageID}-${languageCode}-ReadStatus

Επιτρέπει σε κάποιον να λαβαίνει ειδοποίηση για καινούριες ανακοινώσεις τις οποίες δεν έχει διαβάσει ακόμη.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

persistentData-mid${pageID} -verified-${year}

Επιτρέπει σε κάποιον να πατάει το κουμπί αποδοχής μόνο μια φορά τον χρόνο σε κάποια ιστοσελίδα που απαιτεί επιβεβαίωση προτού προβληθεί.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

${featureID}Enabled

Επιτρέπει σε κάποιον να συνεχίσει να χρησιμοποιεί μια λειτουργία την οποία χρησιμοποίησε σε προηγούμενη επίσκεψή του στον ιστότοπο.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

lesson-${pageID}-${languageCode}-progress

Επιτρέπει σε κάποιον να επιστρέψει στο προηγούμενο τμήμα ενός διαδικτυακού μαθήματος μελέτης της Γραφής που ολοκλήρωσε.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

Βλέπε επίσης Cookies και Παρόμοιες Τεχνολογίες Που Χρησιμοποιούν Αρκετοί από τους Ιστότοπούς Μας.

^ Όταν η διάρκεια ορίζεται ως «Απροσδιόριστη (local storage)», αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης αντί ως cookie. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται με αυτόν τον τρόπο διατηρούνται επ’ άπειρον, εκτός και αν ο χρήστης καθαρίσει τα αποθηκευμένα δεδομένα από το πρόγραμμα περιήγησης.