Μετάβαση στο περιεχόμενο

Cookies και Παρόμοιες Τεχνολογίες που Χρησιμοποιεί το BA.JW.ORG

Cookies και Παρόμοιες Τεχνολογίες που Χρησιμοποιεί το BA.JW.ORG

Υπάρχουν διάφοροι τύποι cookies οι οποίοι επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες και σε γενικές γραμμές βελτιώνουν την περιήγησή σας στον ιστότοπο. Ακολουθούν παραδείγματα όσον αφορά το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Ονομασία Cookie(s)

Σκοπός

Διάρκεια a

Τύπος

_pk_id.*

Χρησιμοποιείται για να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιεί κάποιο άτομο τον ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε τις εν λόγω πληροφορίες για τη σύνταξη εκθέσεων και για τη βελτίωση της λειτουργίας του ιστότοπου. Οι πληροφορίες συλλέγονται σε ανώνυμη μορφή και περιλαμβάνουν το είδος τους προγράμματος περιήγησης και της συσκευής που χρησιμοποιεί το άτομο, την τοποθεσία από όπου επισκέπτεται τον ιστότοπο, πόσες φορές έχει επισκεφτεί τον ιστότοπο ή έχει χρησιμοποιήσει κάποια λειτουργία του και πόσον χρόνο ασχολείται με συγκεκριμένες λειτουργίες του ιστότοπου.

2 χρόνια

Cookies Ανάλυσης

balogCache.data, .keys

Επιτρέπει σε κάποιον να πάρει πληροφορίες σε περίπτωση σφάλματος.

Περίοδος Λειτουργίας

(session storage)

Cookies Λειτουργίας

adal.*

Χρησιμοποιείται για να αποθηκεύεται το διακριτικό ελέγχου ταυτότητας και πρόσβασης ενός ατόμου.

Περίοδος Λειτουργίας

(session storage)

Απολύτως Απαραίτητα Cookies

BA

Χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί αν το πρόγραμμα περιήγησης είναι το Safari ή όχι.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

CurrentCulture

Επιτρέπει σε κάποιον να βλέπει το περιβάλλον στη γλώσσα του.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

ba.authenticationCache.*

Χρησιμοποιείται για να αποθηκεύονται οι τομείς εφαρμογών στους οποίους επιτρέπεται να έχει πρόσβαση το άτομο, καθώς και οι ενέργειες που του επιτρέπονται σε κάθε τομέα.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

ba.languageCache.*

Επιτρέπει σε κάποιον να επιλέξει γρήγορα ονόματα γλωσσών.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

ba.purposeTagCache.*

Επιτρέπει σε κάποιον να χρησιμοποιήσει ξανά τις ετικέτες ρόλων.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

ba.stringsCache.*

Χρησιμοποιείται για την απομνημόνευση κειμένων γλώσσας προς μετάφραση.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

ba.tradeSkillCache.*

Επιτρέπει σε κάποιον να χρησιμοποιήσει ξανά τις ειδικότητες επαγγελμάτων.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

ba.tradeTagCache.*

Επιτρέπει σε κάποιον να χρησιμοποιήσει ξανά τις ετικέτες επαγγελμάτων.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

cache_version

Χρησιμοποιείται για να ακυρώσει μια αποθηκευμένη έκδοση της κρυφής μνήμης όταν είναι λανθασμένη.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

language_cache

Επιτρέπει σε κάποιον να επιλέξει γρήγορα ονόματα γλωσσών.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

loadedStaticLanguage

Χρησιμοποιείται για να αποθηκεύεται μια έκδοση κρυφής μνήμης της στατικής γλώσσας στην οποία αποδίδεται το περιβάλλον χρήστη.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

purposetag_cache

Επιτρέπει σε κάποιον να χρησιμοποιήσει ξανά τις ετικέτες ρόλων.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

trade_cache

Επιτρέπει σε κάποιον να χρησιμοποιήσει ξανά τις ειδικότητες επαγγελμάτων.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

tradetag_cache

Επιτρέπει σε κάποιον να χρησιμοποιήσει ξανά τις ετικέτες επαγγελμάτων.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

version

Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση μιας έκδοσης του ιστότοπου που αφορά την προβολή και την ακύρωση της κρυφής μνήμης.

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

ba.persistentCache.*

Επιτρέπει σε κάποιον να χρησιμοποιεί σωστές ρυθμίσεις (όπως η σελιδοποίηση και επιλεγμένες ρυθμίσεις καρτελών).

Απροσδιόριστη (local storage)

Cookies Λειτουργίας

my_locale

Επιτρέπει σε κάποιον να βλέπει το περιβάλλον χρήστη στη σωστή γλώσσα.

6 μήνες

Cookies Λειτουργίας

Βλέπε επίσης Cookies και Παρόμοιες Τεχνολογίες που Χρησιμοποιούν Αρκετοί από τους Ιστότοπούς Μας.

a Όταν η διάρκεια ορίζεται ως «Απροσδιόριστη (local storage)», αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης αντί ως cookie. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται με αυτόν τον τρόπο διατηρούνται επ’ άπειρον, εκτός και αν ο χρήστης καθαρίσει τα αποθηκευμένα δεδομένα από το πρόγραμμα περιήγησης.