Μετάβαση στο περιεχόμενο

Παγκόσμια Πολιτική Προστασίας Δεδομένων των Μαρτύρων του Ιεχωβά

Παγκόσμια Πολιτική Προστασίας Δεδομένων των Μαρτύρων του Ιεχωβά

Η παγκόσμια θρησκευτική οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά («θρησκευτική οργάνωση») σέβεται τα δικαιώματα των ατόμων στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Η θρησκευτική οργάνωση αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της ανοιχτής και ειλικρινούς επικοινωνίας και της συλλογής προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων προκειμένου να διαχειριστεί τις ανάγκες κάθε Μάρτυρα του Ιεχωβά και να επιτελέσει τη θρησκευτική και φιλανθρωπική της δραστηριότητα, καθώς και την αντίστοιχη αναγκαιότητα διατήρησης της εμπιστευτικότητας και της διασφάλισης της επαρκούς προστασίας των πληροφοριών. (Παροιμίες 15:22· 25:9) Θεωρούμε πολύ σημαντική την εμπιστευτικότητα.—Παροιμίες 20:19.

Διάφορες χώρες έχουν θεσπίσει νόμους για την προστασία δεδομένων ώστε να διασφαλίσουν το δικαίωμα των ατόμων στην ιδιωτική ζωή. Η θρησκευτική οργάνωση, περιλαμβανομένων των τοπικών της γραφείων τμήματος, έχει μακρά ιστορία στον σεβασμό των δικαιωμάτων της ιδιωτικής ζωής και στη διατήρηση της εμπιστευτικότητας, ακόμα και πριν την θέσπιση τέτοιων νόμων για την προστασία δεδομένων. Η θρησκευτική οργάνωση θα συνεχίσει να προστατεύει τις πληροφορίες που της αποκαλύπτονται σε αρμονία με την μακρόχρονη πρακτική της.

Αρχές που Διέπουν την Προστασία Δεδομένων. Η θρησκευτική οργάνωση χειρίζεται όλα τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:

  1. Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με σύννομο και θεμιτό τρόπο.

  2. Τα προσωπικά δεδομένα θα συλλέγονται, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα χρησιμοποιούνται μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητος για την πραγματοποίηση των θρησκευτικών και φιλανθρωπικών σκοπών της θρησκευτικής οργάνωσης.

  3. Τα προσωπικά δεδομένα θα είναι ακριβή και θα επικαιροποιούνται. Οποιοδήποτε σφάλμα θα διορθώνεται το συντομότερο δυνατόν από τη στιγμή που η θρησκευτική οργάνωση λαβαίνει γνώση για αυτό.

  4. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για τους νόμιμους σκοπούς της θρησκευτικής οργάνωσης.

  5. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων θα λαμβάνεται δεόντως υπόψη.

  6. Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων, θα λαμβάνονται κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούνται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές θα διατηρούνται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές που προστατεύονται με κωδικούς πρόσβασης τους οποίους διαθέτουν μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες. Τα γραφεία κλειδώνονται μετά τις ώρες γραφείου και μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να εισέλθει σε αυτά.

  7. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα μεταφέρονται μεταξύ των γραφείων τμήματος παρά μόνο αν είναι αναγκαίο για την πραγματοποίηση των θρησκευτικών και φιλανθρωπικών σκοπών της θρησκευτικής οργάνωσης. Όλοι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν συναινέσει σε αυτό μέσω της ελεύθερης και πρόθυμης απόφασής τους να γίνουν και να προσδιορίζουν τον εαυτό τους ως Μάρτυρα του Ιεχωβά.

Αυτές οι αρχές προστασίας δεδομένων διέπουν τη χρήση προσωπικών δεδομένων που περιγράφεται στο βιβλίο Οργανωμένοι για να Κάνουμε το Θέλημα του Ιεχωβά, το οποίο δίνεται σε όλους τους Μάρτυρες του Ιεχωβά όταν γίνονται ευαγγελιζόμενοι. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε Οργανωμένοι για να Κάνουμε το Θέλημα του Ιεχωβά.

Το δικαίωμα ενός ατόμου στην προστασία των προσωπικών του δεδομένων και των ευαίσθητων προσωπικών του δεδομένων και στη διόρθωση ή στη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων και των ευαίσθητων προσωπικών του δεδομένων παρέχεται σύμφωνα με την πρακτική των Μαρτύρων του Ιεχωβά που εκτίθεται στην Παγκόσμια Πολιτική ως Προς τη Χρήση των Προσωπικών Δεδομένων, κάτω από τον τίτλο Τα Δικαιώματά Σας.

Η παραπάνω Παγκόσμια Πολιτική Προστασίας Δεδομένων των Μαρτύρων του Ιεχωβά περιγράφει τη βάση του τρόπου με τον οποίο χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα οι Μάρτυρες του Ιεχωβά παγκόσμια.