Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τι Σημαίνει το Όνομα Μάρτυρες του Ιεχωβά;

Ιεχωβά είναι το προσωπικό όνομα του Θεού, όπως το αναφέρει η Αγία Γραφή. (Έξοδος 6:3· Ψαλμός 83:18) Μάρτυρας είναι αυτός που διακηρύττει απόψεις ή αλήθειες για τις οποίες είναι πεπεισμένος.

Συνεπώς, το όνομά μας Μάρτυρες του Ιεχωβά μάς προσδιορίζει ως ομάδα Χριστιανών οι οποίοι διακηρύττουν την αλήθεια σχετικά με τον Ιεχωβά, τον Δημιουργό των πάντων. (Αποκάλυψη 4:11) Δίνουμε μαρτυρία στους ανθρώπους με τον τρόπο που ζούμε αλλά και μιλώντας τους για αυτά που έχουμε μάθει από την Αγία Γραφή.—Ησαΐας 43:10-12· 1 Πέτρου 2:12.