Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πώς Χρησιμοποιούν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά τις Συνεισφορές;

Πώς Χρησιμοποιούν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά τις Συνεισφορές;

 Χρησιμοποιούμε τις συνεισφορές για να υποστηρίζουμε τις θρησκευτικές και τις ανθρωπιστικές δραστηριότητες της οργάνωσής μας. Επιτελούμε αυτές τις δραστηριότητες ως μέρος της βασικής αποστολής μας, η οποία είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να γίνουν μαθητές του Χριστού Ιησού.—Ματθαίος 28:19, 20.

 Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε τις συνεισφορές για να πλουτίσουν κάποια άτομα. Δεν έχουμε έμμισθους πρεσβυτέρους ή κληρικούς, και οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν πληρώνονται για να πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα. Όσοι υπηρετούν στα γραφεία τμήματος και στα παγκόσμια κεντρικά γραφεία μας, περιλαμβανομένων και αυτών που απαρτίζουν το Κυβερνών Σώμα, είναι άμισθα μέλη θρησκευτικής τάξης.

Παραδείγματα των Δραστηριοτήτων Μας

  •   Παραγωγή Εκδόσεων: Μεταφράζουμε, τυπώνουμε, αποστέλλουμε και διανέμουμε εκατομμύρια Άγιες Γραφές και άλλες Χριστιανικές εκδόσεις κάθε χρόνο, χωρίς καμιά χρέωση. Παρόμοια, οι ψηφιακές μας εκδόσεις είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο jw.org και στην εφαρμογή JW Library χωρίς καμιά χρέωση ή διαφημίσεις.

  •   Οικοδόμηση και Συντήρηση: Χτίζουμε και συντηρούμε απλούς χώρους λατρείας σε όλο τον κόσμο ώστε να μπορούν οι εκκλησίες μας να έχουν κατάλληλα μέρη για να συναθροίζονται και να αινούν τον Θεό. Το ίδιο συμβαίνει με τα γραφεία τμήματος και τα μεταφραστικά γραφεία. Μεγάλο μέρος αυτής της εργασίας γίνεται από εθελοντές, κάτι που μειώνει τα έξοδα.

  •   Έργο Επίβλεψης: Οι δραστηριότητες στα παγκόσμια κεντρικά γραφεία, στα γραφεία τμήματος και στα μεταφραστικά γραφεία μας καθώς και οι δραστηριότητες όσων υπηρετούν ως περιοδεύοντες διάκονοι υποστηρίζονται από τις συνεισφορές που γίνονται για το παγκόσμιο έργο μας.

  •   Κήρυγμα: Οι Μάρτυρες δεν πληρώνονται για να κηρύττουν τα καλά νέα ή να διδάσκουν σε άλλους «τον λόγο του Θεού». (2 Κορινθίους 2:17) Ωστόσο, όπως συνέβαινε την πρώτη Χριστιανική εποχή, έτσι και σήμερα υπάρχουν κάποιοι επιλεγμένοι και εκπαιδευμένοι διάκονοι οι οποίοι αφιερώνουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους στο έργο κηρύγματος. Σε αυτά τα άτομα παρέχονται τα αναγκαία και ένα απλό μέρος για να ζουν.—Φιλιππησίους 4:16, 17· 1 Τιμόθεο 5:17, 18.

  •   Διδασκαλία: Οι συνελεύσεις μας υποστηρίζονται από συνεισφορές. Επίσης, παράγουμε ηχογραφήσεις και βίντεο που βασίζονται στην Αγία Γραφή. Επιπλέον, διεξάγουμε σχολές στις οποίες εκπαιδεύονται πρεσβύτεροι και ολοχρόνιοι διάκονοι ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στους διορισμούς τους.

  •   Έργο Παροχής Βοήθειας: Παρέχουμε τρόφιμα, νερό και στέγαση σε όσους υποφέρουν από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Αυτό το ανθρωπιστικό έργο δεν ωφελεί μόνο «εκείνους με τους οποίους είμαστε συγγενείς στην πίστη» αλλά και άτομα που δεν είναι Μάρτυρες.—Γαλάτες 6:10.