Για πολλούς ανθρώπους στον κόσμο, ο σταυρός είναι το σύμβολο του Χριστιανισμού. Εμείς οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, όμως, παρότι είμαστε Χριστιανοί, δεν χρησιμοποιούμε το σταυρό στη λατρεία. Γιατί;

Ένας λόγος είναι ότι, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ο Ιησούς δεν πέθανε πάνω σε δύο διασταυρούμενα ξύλα αλλά σε έναν πάσσαλο. Επίσης, η Γραφή παραγγέλλει αυστηρά στους Χριστιανούς να “φεύγουν από την ειδωλολατρία”, πράγμα που σημαίνει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το σταυρό στη λατρεία.—1 Κορινθίους 10:14· 1 Ιωάννη 5:21.

Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο το ότι ο Ιησούς είπε: «Από αυτό θα γνωρίσουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη μεταξύ σας». (Ιωάννης 13:34, 35) Με αυτά τα λόγια τόνισε ότι το διακριτικό γνώρισμα των αληθινών ακολούθων του θα ήταν η αυτοθυσιαστική αγάπη και όχι ο σταυρός ή οποιοδήποτε άλλο ομοίωμα.