Ναι, δεχόμαστε ιατρική περίθαλψη και αναγνωρίζουμε την αξία της ιατρικής επιστήμης. Φροντίζουμε όσο μπορούμε την υγεία μας αλλά, όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι και εμείς μερικές φορές “χρειαζόμαστε γιατρό”. (Λουκάς 5:31) Μάλιστα, ορισμένοι Μάρτυρες του Ιεχωβά είναι γιατροί—όπως ήταν και ο Λουκάς, ένας Χριστιανός του πρώτου αιώνα.Κολοσσαείς 4:14.

Κάποιες θεραπείες, όμως, συγκρούονται με τις αρχές της Αγίας Γραφής και γι’ αυτό τις απορρίπτουμε. Για παράδειγμα, δεν δεχόμαστε μετάγγιση αίματος επειδή η Αγία Γραφή απαγορεύει να εισάγουμε αίμα στο σώμα μας για να το διατηρήσουμε στη ζωή. (Πράξεις 15:20) Παρόμοια, καταδικάζει διαγνωστικές ή θεραπευτικές μεθόδους που περιλαμβάνουν την άσκηση πνευματισμού.Γαλάτες 5:19-21.

Ωστόσο, οι ιατρικές θεραπείες στην πλειοψηφία τους δεν συγκρούονται με Γραφικές αρχές. Συνεπώς, ο καθένας μπορεί να επιλέξει ποια θεραπεία θα ακολουθήσει. Ενώ κάποιος Μάρτυρας του Ιεχωβά μπορεί να δεχτεί ένα συγκεκριμένο φάρμακο ή μια θεραπεία, κάποιος άλλος μπορεί να τα απορρίψει.Γαλάτες 6:5.